Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt potravinové pomoci pomůže zaplatit obědy téměř čtyřem stovkám dětí

17. 02. 2016

Rada LK na svém zasedání dne 16. 2. 2016 schválila uzavření smluv o partnerství mezi Libereckým krajem a 23 organizacemi v projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji. Díky tomu bude možné podpořit 373 dětí a žáků, kterým budou touto cestou hrazeny obědy ve školních jídelnách. Celkové náklady projektu přesáhnou 800 tisíc Kč. 

Kraj podal letos 29. ledna projektovou žádost projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“ do výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v prosinci 2015. Jeho prostřednictvím bude podpořeno takřka 400 dětí a žáků v rámci celého Libereckého kraje, celkové náklady činí 840.932,40 Kč.

„O potravinovou pomoc dětem ze slabých rodin dlouhodobě usilujeme, proto jsme se aktivně do příprav této výzvy zapojili a s ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracovali na podmínkách tohoto pilotního projektu,“ uvedla Alena Losová, radní pověřená vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Ministerstvo počítá v další etapě projektu s brzkým zapojením i jiných krajů. Celkově, na období 2016 až 2020, se MPSV podařilo získat z evropských fondů celkem 400 mil. Kč., které umožní podpořit až 20 tisíc dětí ročně.

Liberecký kraj se věnujeme i dalším podobným projektům. „Pro školní rok 2015/2016 jsme přispěli částkou 190.000 Kč na zaplacení jídla dětem prostřednictvím projektu Obědy pro děti. Rozhodně jde o dobře vynaložené peníze, které pomáhají konkrétním dětem a rodinám v tísni,“ doplnila Alena Losová.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215