Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt školského odboru KÚ LK posílil kvalitu vzdělávání na školách

10. 01. 2013

 

 

V sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci se 9. ledna uskutečnil závěrečný workshop projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji, jehož se účastnili zástupci všech, do projektu zapojených, stran  – realizátor projektu Liberecký kraj, partner projektu společnost ATTEST, s.r.o. a 19 středních škol.

Cílem projektu byla standardizace procesu řízení a evaluace škol za účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání.

„Nebyla jsem u vzniku tohoto projektu, ale ukázalo se, že takový projekt byl Liberecký kraj velkým přínosem. Jedním z hlavních témat kraje jako zřizovatele škol totiž je a bude zabezpečení kvalitního vzdělávání.“ řekla v úvodu jednání členka Rady LK pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti Alena Losová.

Hlavními aktivitami projektu byly.

-          vytvoření a ověření metodiky hodnocení kvality škol

-          provedení vstupního hodnocení kvality na školách

-          vytvoření portálu Kvalita pro provádění dotazníkových a auditních šetření

-          zavádění standardů kvality na školách

-          provedení interních auditů

-          provedení výstupního hodnocení kvality na školách

-          evaluace projektu

„Kraj jednak hodnotí ředitele škol, jednak v posledních letech začal hodnotit i jednotlivé školy. Zákon to umožňuje, a to podle předem daných kritérií. Hodnocení zřizovatele však nemůže postihnout všechno, obtížně mohou úředníci hodnotit například spokojenost žáků, učitelů nebo partnerů školy,“ připomněla radní.

Projekt trval 36 měsíců a rozpočtován byl částkou 18 miliónů Kč. Projekt byl financován z Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a zbylých 15% pak ze státního rozpočtu.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588