Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Propagace, dotace i Tik Tok. Krajské oddělení cestovního ruchu šíří slávu regionu

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 22. 02. 2023 12:29
  • Cestovní ruch

Sdílet článek

Co si představit pod pojmem cestovní ruch a co vlastně má na starosti oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje? Paleta činností tohoto oddělení, na němž pracují tři osoby, je pestrá.

„Lidé mají často dojem, že se cestovní ruch děje sám od sebe. Tak to ale úplně není. Propagací určitých území nebo naopak jejím potlačováním, výstavbou turistické infrastruktury, spoluprací s podnikateli v cestovním ruchu a provozovateli turistických atraktivit, zkrátka vytvořením podmínek pro cestovní ruch, výrazně cestovní ruch v regionu ovlivňujete. Jsem ráda, že mám v oddělení cestovního ruchu kolegy, kteří sledují současné trendy a jsou nadšení pro svou práci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Oddělení je odborným garantem cestovního ruchu pro celý Liberecký kraj, proto se podílí na zpracování koncepčních a strategických materiálů v této oblasti. Spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit.

Zajišťuje financování klíčových hráčů a projektů v oboru pomocí přímých dotací – ať už to jsou destinační managementy, Klub českých turistů, veletrh Euroregion Tour Jablonec nad Nisou, Křehká krása, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje či Pískovcová skalní města. Spolupracuje na rozvoji klíčového projektu Křišťálové údolí a pracuje na projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky.

Liberecký kraj spravuje pět dotačních programů: 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.7 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 7.8 Podpora informačních center, 7.9 Podpora neregionálních témat a produktů cestovního ruchu a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání. Pro jednotlivé programy se daří postupně navyšovat množství peněz.

Oddělení také zajišťuje kompletní krajskou propagaci cestovního ruchu. Webová prezentace Libereckého kraje v podobě turistického portálu se nachází na adrese www.liberecky-kraj.cz. V listopadu roku 2020 byla spuštěna anglická mutace portálu a rozšířením prošly informace v německém a polském jazyce. Letošním cílem je revitalizace tohoto portálu, která přinese změnu prezentace a vyšší důraz na klíčová témata a regiony Libereckého kraje.

Na sociálních sítích se Liberecký kraj prezentuje jako Region Liberec. Novinkou roku 2022 je aktivita regionu na platformě Tik Tok. Letos se spolupráce zaměří na reklamní kampaně ve spolupráci s influencery a se společností TikTokuj.cz. Do budoucna se připravuje cizojazyčný profil pro oslovení zahraniční klientely. Další formou propagace tohoto regionu je pořádání presstripů a instatripů ve spolupráci se známými influencery.

V Libereckém kraji lze narazit též na propagační polepy veřejné dopravy, především linkových autobusů. Ty propagují konkrétní turistické cíle.

Oddělení cestovního ruchu nechává tisknout a nabízí propagační materiály od letáků a trhacích map přes tematické brožurky, až po podporu marketingových kampaní. Součástí jeho činnosti je také prezentace Libereckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí i tuzemsku.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky