Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Protidrogoví koordinátoři jednali o zlepšení práce s ohroženými rodinami

Protidrogoví koordinátoři jednali o zlepšení práce s ohroženými rodinami

[27488|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/kral_b32190af7f.jpg]

08. 09. 2008
[id:6919|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, pořádal  3. - 4. září pod záštitou MUDr. Hany Králíčkové, členky rady kraje, 2. ročník meziresortního semináře, tentokrát s názvem „Závislost a rodina“. Téma semináře reagovalo na zjištěnou potřebu práce s rodinou jako systémem, potřebu meziresortní spolupráce s rodinou, potřebu nastavení efektivní spolupráce na horizontální i vertikální úrovni a na potřebu vhodné medializace drogové problematiky.

„Pracovní seminář byl určen pracovníkům obcí - místním protidrogovým koordinátorům, kurátorům pro mládež, členům Protidrogové komise Rady Libereckého kraje a zástupcům nestátních neziskových organizací služeb sociální prevence, kteří pracují s uživateli drog na území Libereckého kraje,“ uvedla Hana Králíčková s tím, že  setkání se konalo v Pensionu Ráj v Liticích u Zahrádek.

V průběhu dvou dní byla představena současná situace ve službách sociální prevence a výstupy Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007. Dále účastníci v rámci pracovních skupin vyhodnocovali průběžné plnění Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje, který společně vytvářeli v loňském roce.

„Velký ohlas vyvolala přednáška Igora Pavelčáka a Martiny Začalové na téma „Droga v rodinném systému“ a „Význam práce s rodinou“. Mimo jiné byla představena práce s rodinou, ve které se vyskytla drogová závislost, z pohledu kurátorů pro mládež, okresního státního zástupce Miroslava Mareše a Jany Pretlové z MPSV ČR a občanských sdružení Advaita, Pasant,“ upozornila Hana Králíčková.

Účastníci formou dotazníku pozitivně hodnotili přínos semináře pro jejich práci a rádi by pokračovali ve společných setkávání a meziresortní spolupráci v protidrogové problematice, neboť se to odráží v práci všech zúčastněných.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302