Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První celostátní konference Osobní asistence v ČR za účasti radního LK Pavla Petráčka

02. 10. 2009
[id:8844|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

Radní LK Pavel Petráček pověřený vedením resortu sociálních věcí a menšin se zúčastnil první celostátní konference Osobní asistence v České republice. Konference se konala 1. října v Centru Babylon v Liberci.  Pořadatelem akce byla obecně prospěšná společnost REVA, která je jednou ze služeb poskytujících osobní asistenci v Libereckém kraji.

„V Libereckém kraji je v současné době zaregistrováno 12 služeb osobní asistence, které zaměstnávají 156 osobních asistentů a vytvářejí tak podmínky pro to, aby lidé se zdravotním postižením a senioři mohli žít ve svých domovech,“ uvedl člen Rady LK Pavel Petráček.

V rámci programu konference vystoupil např. prezident APSS ČR Jiří Horecký, předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása a Petr Hanuš, zástupce MPSV.

V rámci odpoledního programu vystoupili se svými příspěvky také někteří poskytovatelé sociálních služeb. Jedním ze zajímavých témat byla spolupráce sester domácí péče a osobních asistentů.

Během konference proběhla také výstava kompenzačních pomůcek.

 

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324