Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První schválené česko-saské přeshraniční projekty

17. 12. 2008
[id:7269|autor:Ing. Hozáková Martina|email:martina.hozakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 474|mobil:|aktualizace:]

   Dne 9. – 10.12. 2008 se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. „Na tomto výboru se schvalovaly první projekty. Mnoho dalších projektů nebylo na tomto výboru projednáno vzhledem ke skutečnosti, že ještě prochází procesem hodnocení. Žadatelé, kteří budou mít svoji žádost po formální a kvalitativní stránce zcela v pořádku, mají velkou šanci, že bude jejich projekt projednán na nejbližším monitorovacím výboru“, uvedl RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. 

   V rámci realizace Programu Cíl 3/Ziel3 se bude realizovat 17 projektů na podporu přeshraniční spolupráce s podílem prostředků EU ve výši cca 19 miliónů EUR. Celkové náklady těchto 17 projektů dosahují výše cca 23 miliónů EUR. Celkem 12 projektů bude realizováno pod saským vedením a 5 pod českým. Pro program Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko je do konce roku 2013 z Evropského fondu regionálního rozvoje poskytnuto 207 miliónů EUR.

   Z celkového počtu 17 projektů se 5 projektů týká žadatelů z Libereckého kraje (jeden projekt, kde je partner z Libereckého kraje Lead partnerem a čtyři projekty, kde je projektovým partnerem).     
   Schválen byl projekt „Společného fondu malých projektů v Euroregionu Nisa", který umožňuje řízení, realizaci a hospodaření s Fondem malých projektů, díky němuž mohou být realizovány menší projekty na lokální úrovni v příhraničí.

   Na rozvoj přeshraničních dopravních propojení se zaměřuje projekt dopravního sdružení ZVON Bautzen ve spolupráci s Libereckým krajem v projektu LUISE - přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec - Seifhennersdorf.

    Pro oblast Rozvoje hospodářství a cestovního ruchu byl schválen projekt "Inovační centrum pro individuální textilní produkty orientované na zákazníky (InCoTex)“, ve kterém je na české straně zapojena Technická univerzita v Liberci.

    V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny projekty "Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." kooperačních partnerů Křesťansko-sociálního vzdělávacího centra v Miltitz a Venkovského prostoru o.p.s. v Liberci. Projekt se zabývá zlepšením životní situace na škole. Problematiku životního prostředí řeší také projekt "Natura 2000 bez hranic" pod vedením sdružení Čmelák - společnost přátel přírody v Liberci.

    „V roce 2009 bude celkem 5 monitorovacích výborů, kde předpokládáme velký nárůst projektů, v kterých jsou zapojeni subjekty z Libereckého kraje. V případě, že chcete získat více informací o tomto programu, neváhejte konzultovat Vaše záměry na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů“, dodal Příkaský.

 

Seznam všech schválených projektů na Monitorovacím výboru dne 9. – 10. 12. 2008 naleznete ZDE.

Další informace ohledně zasedání Monitorovacího výboru dne 9. - 10. 12. 2008 naleznete v této tiskové zprávě a tomto odkazu 

KONTATNÍ MÍSTO pro Vaše konzultace


Ing. Hozáková Martina
martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 474