Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První setkání muzejních pracovníků se koná v sídle Libereckého kraje

17. 04. 2012

Náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) zahájí ve čtvrtek 19. dubna první setkání muzejních pracovníků Libereckého kraje, které se uskuteční v sídle Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec, zasedací místnost zastupitelstva kraje č. 326, 3. patro) od 10 hodin.

Program setkání:

10:00               zahájení

10:05              1. blok – informace ředitelů krajských kulturních institucí

Mgr. Jiří Křížek – služby Severočeského muzea v Liberci partnerským institucím v kraji

Ing. Zdeněk Vitáček – projekty obcí a měst zaměřené na vybudování nových muzeí, budování a rekonstrukce stálých muzejních expozic, doprovodné programy v muzeu jako centru kultury a vzdělávání

PhDr. Vladimíra Jakouběová – regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, zřízení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, krajský Seznam nemateriálních statků

Mgr. Jan Randáček - rekonstrukce lázní na galerijní objekt, vzdělávací programy pro školy, spolupráce s Žitavskými muzei

Mgr. Blanka Konvalinková – služby Krajské vědecké knihovny

 11:15              2. blok – informace zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

                        MK ČR - RNDr. Jiří Žalman – Problematika péče o sbírky

                        NPÚ Liberec - Mgr. Miloš Krčmář – Spolupráce památkové péče a muzejnictví

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Mgr. Eva Hornová – Marketingová spolupráce

12:00               Různé a diskuze

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624