Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První setkání starostů Českolipska a Novoborska v roce 2009

První setkání starostů Českolipska a Novoborska v roce 2009

[31257|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/starostove_nbor_ac99343128.jpg]

07. 04. 2009
[id:7826|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Města Nový Bor a Česká Lípa dnes 7. dubna uspořádala první setkání starostů Českolipska

a Novoborska v letošním roce. Jednání se odpoledne zúčastnili hejtman LK Stanislav Eichler, náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová a krajští  radní Zdeněk Bursa a Pavel Petráček.

Prvním bodem tohoto setkání se stala aktuální problematika změn v legislativě. Na téma změna zákona o DPH vystoupil Ilja Štěpánek, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje. Dále se povinnostmi obcí při nakládání s odpady zaobírala Jaroslava Janečková, vedoucí odboru zemědělství a životního prostředí KÚLK a téma veřejnoprávních smluv přiblížila Pavlína Kroupová z oddělení matrik a státního občanství KÚLK.

Dalším bodem se staly aktuální informace k územnímu plánování. Témata se ujala paní Marie Zelinková, referentka územního plánování Městského úřadu v České Lípy. Pro starosty zajímavé téma předeslal Luboš Socha, zástupce firmy Gordic. Starostové tak byli seznámeni s novým zákonem, který řeší zřízení datových schránek. Na řadu přišlo také představení projektu ONIF. Starostové příležitost setkat se a diskutovat se členy Rady Libereckého kraje.

„Další setkání starostů bude připravovat Česká Lípa. Chtěli bychom se s našimi kolegy setkat hned po letních prázdninách, tedy v  září,“ uvedla starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.                
„Samozřejmě uvítáme i pro toto setkání iniciativu a náměty ze strany všech starostů pro zářijové setkání,“  doplnila.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302