Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

"Zdravotní politika Libereckého kraje"

27. 01. 2003
[id:392|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

VÝZVA 

Pracovní skupina pod vedením MUDr. Vladimíra Valenty vypracovala „Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje“,  který byl projednán a schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje na 11. zasedání dne 17.12.2002 (usnesení    č. 221/02/ZK). Schválený text dokumentu je zveřejněn na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje.

Citovaný materiál se tak stal základním strategickým dokumentem a východiskem pro realizaci konkrétních opatření v oblasti péče o rozvoj zdraví obyvatel Libereckého kraje.

Samosprávné orgány kraje, vědomy si významu péče o zdraví pro celkový rozvoj kraje, tak potvrdily zájem a odhodlání spolupodílet se na vytváření podmínek pro zdravý vývoj populace. 

Tímto krokem se Liberecký kraj přihlásil i k výzvě obsažené v programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny ve 21. století“. 

Jakýkoliv obecný záměr či deklarace však nemohou být úspěšně realizovány bez konkrétního rozpracování a aktivní podpory či spolupráce všech zainteresovaných stran.

Z uvedených důvodů si dovolujeme oslovit a vyzvat zejména primátora statutárního města Liberec, starosty měst a obcí Libereckého kraje, příslušné samosprávní orgány, provozovatele zdravotnických zařízení, zdravotní pojišťovny, školy, podnikatelské a další subjekty a v neposlední řadě i společenské i zájmové organizace a širokou veřejnost ke spolupráci a podpoře při zpracování a realizaci konkrétních opatření směřujících k naplnění jednotlivých cílů obsažených v programu „Zdravotní politika Libereckého kraje“. Tato výzva je samozřejmě směrována i do řad poslanců Parlamentu ČR  a senátorů za náš kraj.

Liberecký kraj bude vděčen za jakoukoliv podporu v tomto směru. Současně si však uvědomuje, že důležitým momentem ve vývoji zdravotního stavu obyvatel je i péče každého jednotlivce o vlastní zdraví a zdraví svých nejbližších. 

Náměty či nabídky konkrétní pomoci můžete směrovat na resort eventuelně odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Těšíme se na případnou spolupráci a děkujeme za pochopení.

                                                                        Jiří Hromádka

                                     t.č. člen Rady kraje pověřený řízením resortu zdravotnictví