Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada doporučila návrh na novelu zákona o rozpočtovém určení daní

16. 03. 2016

Rada se na včerejší schůzi zabývala návrhem dvou variant zákonodárné iniciativy Libereckého kraje na novelu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, které předložil hejtman Martin Půta.

Rozhodla doporučit zastupitelstvu k projednání a schválení variantu, která obsahuje návrh navýšení podílu obcí na výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 % s platností od 1. 1. 2018. Tato varianta nezahrnuje navrácení motivační složky, kterou zrušila loňská novela uvedeného zákona. Předpokládá se, že s ohledem na prognózu vývoje české ekonomiky by taková změna zákona přinesla posílení příjmů měst a obcí ve výši celkem 7 miliard Kč. O tuto částku byly samosprávné celky ochuzeny při snížení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně v roce 2012.

Pokud by se podařilo prosadit tento návrh na navrácení podílu obcí na celostátním výnosu DPH, tak by to znamenalo přínos pro obce v Libereckém kraji v celkové výši cca 320 mil. Kč ročně,“ říká ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter. „Podíl u obcí a krajů byl snížen s účinností od 1. ledna 2012 v souvislosti se zahájením druhého pilíře důchodové reformy. V roce 2015 již byl druhý pilíř důchodové reformy zrušen, ale navrácení podílu DPH se dotklo jen vyšších územních samosprávných celků – krajů, nikoliv obcí, kde proběhlo stejné snížení v roce 2012,“ dodává hejtman Martin Půta a uvádí, že například pro statutární město Liberec by navýšení znamenalo 12,5 mil. Kč ročně, pro město Hrádek nad Nisou 870 tisíc Kč, město Zákupy 330 tisíc Kč, město Hejnice 320 tisíc Kč a pro obec Studenec by posílení příjmů znamenalo 225 tisíc Kč navíc.

„Iniciativu kraje ohledně změny RUD ve prospěch obcí vítám. Částka, o kterou by se zvýšil daňový příjem města pro nás znamená třeba jedno nové dětské hřiště nebo opravený chodník na sídlišti,“ říká starosta města Zákupy Radek Lípa.

„Je to pro mne opravdu velmi důležitá pozitivní zpráva, možné navýšení RUD rozšiřuje možnost obcí, jak se postarat o svůj majetek,“ dodává Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje.

Pokud bude návrh zákonodárné iniciativy kraje schválen, pověří zastupitelstvo hejtmana jeho předložením Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a jednáním o něm za Liberecký kraj.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624