Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje hodnotila letošní plnění rozpočtu a předběžnou informaci o plnění rozpočtu kraje za rok 2008

22. 04. 2009
[id:7916|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V průběhu 1. čtvrtletí 2009 byly rozpočtem kraje inkasovány příjmy ve výši 1 529 993 tis.Kč, vyjádřeno v procentech k upravenému rozpočtu kraje to činí 24,15%. Výdaje byly čerpány ve výši 1 446 879 tis.Kč tj. 22,84% z upraveného rozpočtu kraje na rok 2009.

Tzn. že kraj hospodařil v tomto období s kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 83 114 tis.Kč a ve svém důsledku nebyly zaznamenány v tomto období vážné problémy s rozpočtovým hospodařením kraje.

Vzhledem k probíhající recesi ekonomiky ČR sleduje kraj vývoj daňových příjmů, na kterých je rozpočtové hospodaření kraje závislé. V tomto směru kraj předpokládal inkaso daňových příjmů v období 1. čtvrtletí 2009 ve výši 600 mil.Kč ve skutečnosti obdržel 545 mil.Kč, což představuje propad na inkasu daní ve výši 55 mil.Kč. Ve svém důsledku to doposud neohrozilo jeho rozpočtové hospodaření, ale bude i nadále trvat nepříznivý vývoj inkasa daňových příjmů, bude muset kraj přijmout opatření k udržení vyrovnaného rozpočtového opatření v průběhu letošního roku.

 Jedním z možných opatření, bez zásahu do stávající věcné struktury schváleného rozpočtu kraje na rok 2009, je využít finanční prostředky kraje z roku 2008 ke krytí výpadku daňových příjmů v letošním roce.

I proto se rada kraje zabývala předběžnou informací o plnění rozpočtu kraje za rok 2008 a konstatovala, že před projednáním závěrečného účtu kraje za rok 2008, které je připravováno na červen 2009, vyplývá, že v současné době má kraj k dispozici cca 280 mil.Kč finančních prostředků z roku 2008, z toho činí 100 mil.Kč „úspora“ za nerealizovaný nákup horského hotelu Ještěd v loňském roce, 80 mil.Kč přecházející závazky kraje z roku 2008 a 100 mil.Kč předpokládaná finanční rezerva na úhradu případného výpadku daňových příjmů v letošním roce.

Odhadovaná výše finanční rezervy vychází z očekávaného vývoje ekonomiky ČR a jejich dopadů do daňových příjmů státu a následně daňových příjmů kraje, které jsou očekávány:

 při snížení tempa růstu HDP na 1%       - 61 mil.Kč na schválený rozpočet kraje 2009

při stagnaci = 0% růstu HDP                  - 89 mil.Kč na schválený rozpočet kraje 2009

při recesi = - 2% poklesu HDP             - 145 mil.Kč na schválená rozpočet kraje 2009

Krajem odhadovaná recese poklesu HDP je v  intervalu mezi 1 – 1,5% HDP, což by měla navrhovaná finanční rezerva v letošním roce pokrýt.

V současné době je hospodaření kraje podrobováno přezkumu jeho hospodaření za rok 2008 ze strany kontrolního orgánu Ministerstva financí, které bude uzavřeno v průběhu května 2009

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302