Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje jednala o změnách v oborech středních škol

04. 11. 2015

Zápisy nových oborů středního vzdělávání a úpravy kapacit stávajících oborů projednala na svém jednání 3. listopadu Rada Libereckého kraje. Projednané návrhy vzešly od ředitelů středních škol, které kraj zřizuje. Pokud změny schválí ministerstvo školství, odrazí se již v následujícím přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017.

„Rada kraje při rozhodování vycházela především z potřeb trhu práce, uplatnitelnosti absolventů a také souladu žádostí s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Změny se promítnou do celého kraje,“ říká krajská radní pro školství Alena Losová.

Střední zdravotnická škola v Liberci bude moci přijmout vyšší počet uchazečů o studium oboru Ošetřovatel, jehož kapacita se navýší z 50 na 70 žáků. Střední odborná škola Liberec v Jablonecké ulici nabídne od září 2016 žákům obor Zahradnická výroba. Tím změny v oborech ukončených výučním listem nekončí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa bude moci přijmout více budoucích cukrářů a také žáků do oboru Lesnické práce.

Rada kraje také podpořila žádost Gymnázia U Balvanu Jablonec nad Nisou o zápis oboru šestiletého gymnázia zaměřeného na francouzštinu a přírodní vědy. Ten by měl doplnit současnou nabídku čtyřletého gymnázia. I o zápisu tohoto oboru však v konečném důsledku rozhodne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624