Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje jmenovala nového ředitele střední školy v Turnově

10. 12. 2008
[id:7248|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje po  projednání odvolala v souladu s ustanovením zákona o krajích zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z funkce:

ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  pana  Mgr. Otakara Špetlíka,  s účinností k 31. 12. 2008,

 a ředitelku Integrované střední školy, Turnov, Alešova 1723, příspěvková organizace, paní Ing. Milenu Lednejovou, s  účinností  k 31. 12. 2008.

Zároveň jmenovala  do  funkce ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519  Mgr. Otakara Špetlíka,  s účinností od 1. ledna 2009.

Rada kraje také vyhlásila  konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9.

Vedením školy byla od 1. 9. 2008 pověřena Ing. Eva Semusiová. Termín nástupu nového ředitele do funkce je 1. 7. 2009.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302