Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada kraje poskytla příspěvek na 22 žádostí o dotace z evropských fondů

Mgr. Langer Jiří

  • 24. 06. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:8316|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V souvislosti s plánovacím obdobím 2007 - 2013 připravil odbor regionálního rozvoje a evropských projektů již 4. výzvu pro program č. 1 v Grantovém fondu Libereckého kraje, jehož cílem je zvýšení absorpční kapacity v kraji pro příjem finančních prostředků z evropských fondů na realizaci projektů.

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje schválil ve čtvrté výzvě programu č. 1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování žádostí o dotaci z evropských fondů dne 9.6.20009 návrh na poskytnutí dotací 22 žádostem, a to 4 podnikatelským subjektům a 18 žádostem z veřejného sektoru ve výši 1 800 000,- Kč.

Oproti předchozím výzvám je tato zaměřena na podporu zpracování celých projektových žádostí včetně jejich příloh. Tyto žádosti budou předkládány do evropských programů v letech 2009 a 2010.

Výše dotace na vymezený účel může dosahovat maximální výše 90% skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 100.000,- Kč. Finanční prostředky v Grantovém fondu pro Program č. 1 v kapitole 93517 jsou ve výši 1.800.000,- Kč.

Žádosti byly odevzdávány do 30.5.2009. Na oddělení řízení grantových schémat jich bylo doručeno celkem 63, z nichž jedna žádost byla podána na aktivitu, která není podporována tímto programem. Dalších pět žádostí nesplňuje formální náležitosti žádosti o dotaci z GF1. Nově byly žádosti zasílány i elektronicky přes webové stránky Libereckého kraje. Celková požadovaná výše dotací byla 5 081 247,- Kč. 

 

 

Rada kraje po  projednání souhlasí

a) s poskytnutím účelových dotací z Grantového fondu Libereckého kraje v rámci čtvrté výzvy programu č.1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů - ve výši 1 800 000,- Kč následujícím subjektům:

Žadatel

Název projektu

Dotace

IČO

1

Obec Skalice u České Lípy

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Vítejte v Bertsdorf Hörnitz a ve Skalici

72 000,00

673455

2

Obec Okrouhlá

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zelený most

72 000,00

673447

3

Zarea - Ondřej Zalabák

Ranč Bystrá - centrum rodinné hippoturistiky

100 000,00

69179522

4

ANL, s.r.o

Zpracování žádosti o dotaci na projekt: Odbavovací budova autobusového nádraží v Liberci z ROP Severovýchod

100 000,00

27276481

5

Stráž pod Ralskem

Cyklostezka Ploučnice v úseku Stráž p.R. - Hamr n.J.

85 680,00

260967

6

Svazek obcí Novoborska

Sportovně rekreační trasy Novoborska

77 000,00

68955057

7

Jizersko-ještědský horský spolek o.s.

Zpracování projektu Rekonstrukce vyhlídkového místa na Čihadlech v CHKO Jizerské hory

50 000,00

65100352

8

Obec Polevsko

Zateplení MŠ a ZŠ Polevsko

100 000,00

525405

9

TJ JO Nisa Jablonec nad Nisou, o.s.

Přístavba jízdárny a stavba zázemí jezdeckého oddílu

100 000,00

16389158

10

Obec Bedřichov

Zasněžování lyžařských tratí a úprava nádrže Dolina v Bedřichově

90 000,00

525511

11

Město Hodkovice nad Mohelkou

Cyklostezka Hodkovice n. M. - Jílové

73 800,00

262820

12

obec Oldřichov v Hájích

Výstavba OZE v obci Oldřichov v Hájích

90 000,00

481483

13

Obec Bohatice

Rekonstrukce obecního domu Bohatice u Zákup

90 000,00

673340

14

ZO ČSOP Sedmihorky

Ekocentrum Sedmihorky - dokumentace ke stavebnímu povolení

100 000,00

71239154

15

Čmelák - Společnost přátel přírody

Nový Falkenburk - stavebně-technická dokumentace k revitalizaci území

100 000,00

46747362

16

Mikroregion Podralsko

Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Úsek A-K pramenům Ploučnice

90 000,00

70809721

17

Obec Mařenice

Místní komunikace na parcele p.p.č. 1324/2 Mařenice - projektová žádost

22 500,00

260738

18

Obec Bělá

Areál volnočasových aktivit a dětské hřiště v obci Bělá - projektová žádost

22 500,00

275603

19

Václava Jarošová

Hotel Farma Vysoká

89 100,00

64041069

20

Železniční společnost Tanvald, o.p.s.

Zubačka - ozubnicová železnice jako významná nadregionální atraktivita cestovního ruchu

100 000,00

25474481

21

D.R.A.K.

Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným znevýhodněním - projektová dokumentace

100 000,00

26636328

22

Sdružení Český ráj

Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky - Líšný

75 420,00

15045838

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky