Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje poskytla příspěvek na 22 žádostí o dotace z evropských fondů

24. 06. 2009
[id:8316|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V souvislosti s plánovacím obdobím 2007 - 2013 připravil odbor regionálního rozvoje a evropských projektů již 4. výzvu pro program č. 1 v Grantovém fondu Libereckého kraje, jehož cílem je zvýšení absorpční kapacity v kraji pro příjem finančních prostředků z evropských fondů na realizaci projektů.

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje schválil ve čtvrté výzvě programu č. 1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování žádostí o dotaci z evropských fondů dne 9.6.20009 návrh na poskytnutí dotací 22 žádostem, a to 4 podnikatelským subjektům a 18 žádostem z veřejného sektoru ve výši 1 800 000,- Kč.

Oproti předchozím výzvám je tato zaměřena na podporu zpracování celých projektových žádostí včetně jejich příloh. Tyto žádosti budou předkládány do evropských programů v letech 2009 a 2010.

Výše dotace na vymezený účel může dosahovat maximální výše 90% skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 100.000,- Kč. Finanční prostředky v Grantovém fondu pro Program č. 1 v kapitole 93517 jsou ve výši 1.800.000,- Kč.

Žádosti byly odevzdávány do 30.5.2009. Na oddělení řízení grantových schémat jich bylo doručeno celkem 63, z nichž jedna žádost byla podána na aktivitu, která není podporována tímto programem. Dalších pět žádostí nesplňuje formální náležitosti žádosti o dotaci z GF1. Nově byly žádosti zasílány i elektronicky přes webové stránky Libereckého kraje. Celková požadovaná výše dotací byla 5 081 247,- Kč. 

 

 

Rada kraje po  projednání souhlasí

a) s poskytnutím účelových dotací z Grantového fondu Libereckého kraje v rámci čtvrté výzvy programu č.1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů - ve výši 1 800 000,- Kč následujícím subjektům:

Žadatel

Název projektu

Dotace

IČO

1

Obec Skalice u České Lípy

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Vítejte v Bertsdorf Hörnitz a ve Skalici

72 000,00

673455

2

Obec Okrouhlá

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zelený most

72 000,00

673447

3

Zarea - Ondřej Zalabák

Ranč Bystrá - centrum rodinné hippoturistiky

100 000,00

69179522

4

ANL, s.r.o

Zpracování žádosti o dotaci na projekt: Odbavovací budova autobusového nádraží v Liberci z ROP Severovýchod

100 000,00

27276481

5

Stráž pod Ralskem

Cyklostezka Ploučnice v úseku Stráž p.R. - Hamr n.J.

85 680,00

260967

6

Svazek obcí Novoborska

Sportovně rekreační trasy Novoborska

77 000,00

68955057

7

Jizersko-ještědský horský spolek o.s.

Zpracování projektu Rekonstrukce vyhlídkového místa na Čihadlech v CHKO Jizerské hory

50 000,00

65100352

8

Obec Polevsko

Zateplení MŠ a ZŠ Polevsko

100 000,00

525405

9

TJ JO Nisa Jablonec nad Nisou, o.s.

Přístavba jízdárny a stavba zázemí jezdeckého oddílu

100 000,00

16389158

10

Obec Bedřichov

Zasněžování lyžařských tratí a úprava nádrže Dolina v Bedřichově

90 000,00

525511

11

Město Hodkovice nad Mohelkou

Cyklostezka Hodkovice n. M. - Jílové

73 800,00

262820

12

obec Oldřichov v Hájích

Výstavba OZE v obci Oldřichov v Hájích

90 000,00

481483

13

Obec Bohatice

Rekonstrukce obecního domu Bohatice u Zákup

90 000,00

673340

14

ZO ČSOP Sedmihorky

Ekocentrum Sedmihorky - dokumentace ke stavebnímu povolení

100 000,00

71239154

15

Čmelák - Společnost přátel přírody

Nový Falkenburk - stavebně-technická dokumentace k revitalizaci území

100 000,00

46747362

16

Mikroregion Podralsko

Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Úsek A-K pramenům Ploučnice

90 000,00

70809721

17

Obec Mařenice

Místní komunikace na parcele p.p.č. 1324/2 Mařenice - projektová žádost

22 500,00

260738

18

Obec Bělá

Areál volnočasových aktivit a dětské hřiště v obci Bělá - projektová žádost

22 500,00

275603

19

Václava Jarošová

Hotel Farma Vysoká

89 100,00

64041069

20

Železniční společnost Tanvald, o.p.s.

Zubačka - ozubnicová železnice jako významná nadregionální atraktivita cestovního ruchu

100 000,00

25474481

21

D.R.A.K.

Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným znevýhodněním - projektová dokumentace

100 000,00

26636328

22

Sdružení Český ráj

Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky - Líšný

75 420,00

15045838

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302