Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada kraje schválila novelu směrnice k zadávání veřejných zakázek

Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 23. 06. 2014 19:11
  • Ekonomika

Sdílet článek

Rada Libereckého kraje schválila dne 16. 6. 2014 novelu Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Směrnice vychází z novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. 1. 2014, ze změn, které prosadila v oblasti veřejných zakázek nová krajská rada a praktických zkušeností získaných při administrování veřejných zakázek oddělením veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje.

Nové principy se postupně vyzkoušely v praxi od nástupu nového vedení kraje v prosinci roku 2012. Vloni navržená směrnice prošla analýzou a do června letošního roku následně doznala několika změn na základě jednotlivých výstupů z připomínkových řízení.

Směrnice řeší metodiku, přípravu a evidenci veřejné zakázky, postup jednotlivých kategorií zakázek, nebo řešení případných námitek.

Vybranými novinkami ve směrnici jsou:

  • nové limity pro veřejné zakázky
  • uveřejňování veřejných zakázek na jednom místě -  profilu zadavatele u všech veřejných zakázek Libereckého kraje s předpokládanou hodnotou 200.000 Kč bez DPH a vyšší  - sníženo z původního limitu 500.000 Kč bez DPH
  • sloučení článků v části pro příspěvkové organizace pro zvýšení přehlednosti
  • stanovení postupu při poskytování dodatečných informací a vyřízení námitek
  • nová úprava pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci  - řešen postup při využití externích administrátorů u všech veřejných zakázek a dále schválení zahájení zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek radou kraje

„Požadavky nové směrnice sice kladou o něco vyšší nároky na administrativu, jedná se ale o práci, která se nám vyplatí pro dosažení hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Podle této směrnice stanovujeme postup pro získání nejvýhodnější nabídky při principech vyšší transparentnosti a zachování důvěry mezi uchazeči a zadavatelem,“ sdělil Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2016 by měl platit zcela nový zákon o veřejných zakázkách, pokrývá směrnice přechodné období. Počítá se proto s tím, že od ledna 2015 začne příprava směrnice nové.

„Důležité pro občany Libereckého kraje je, že se díky skutečně otevřeným výběrovým řízení od prosince 2012 do současné doby podařilo dosáhnout u celkem 137 veřejných zakázek ceny o 172 mil. Kč nižší oproti předpokládané hodnotě. Tyto ušetřené prostředky se přesunuly na další nové investiční akce kraje,“ doplnil Marek Pieter.

 

Období prosinec 2012 - červen 2014 veřejné zakázky malého rozsahu zadávané oddělením investic a zakázky zadávané dle ZVZ + zakázky malého rozsahu silniční stavby zadávané oddělením veřejných zakázek

Počet zakázek

Předpokládaná hodnota bez DPH

Cena dle smlouvy bez DPH

Rozdíl

137

575 553 311,59 Kč

402 943 495 Kč

172 609 816,85 Kč

 

Odkaz na Směrnici Rady Libereckého kraje č. 1/2014
http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page2683

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky