Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila podporu asistentů pedagoga

04. 11. 2015

Rada Libereckého kraje na svém zasedání také odsouhlasila poskytnutí dotací v programu Pedagogická asistence z  Dotačního fondu Libereckého kraje v celkové výši 1.986.944 Kč. Podpořila tak 31 žádostí základních, ale i mateřských škol o finanční podporu zabezpečení asistentů pedagoga.

„Dotace je určena na posílení mezd asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením, ať již se jedná o poruchy učení, tělesné, mentální či zrakové postižení. Početnou skupinou jsou také děti s poruchou autistického spektra,“ uvádí krajská radní pro školství Alena Losová.

Liberecký kraj obdržel celkem 35 žádostí o poskytnutí dotace, rada následně podpořila 31 škol, jejichž žádosti splnily formální náležitosti, a to částkami od 30.000 do 92.400 Kč v závislosti na požadované výši dotace. Prostřednictvím programu bude podpora využita na téměř 28 úvazků asistenta pedagoga.

Pro aktuální školní rok 2015/2016 podalo žádost o dotaci na posílení mezd asistentů pedagoga několik škol, které se programu účastní poprvé. Zbytek žadatelů tvoří školy, jež se do výzvy zapojily již v minulých letech, a dotace pro ně představuje vítané posílení rozpočtu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624