Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila vyhlášení čtyř programů v oblasti požární ochrany a prevence kriminality

25. 01. 2023

Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o vyhlášení čtyř dotačních programů.

„Dobrovolným hasičům opět patří velké poděkování za jejich záslužnou a dlouholetou činnost. Za posledních jedenáct let je kraj podpořil bezmála 200 miliony korun, ať už se jedná o dotace na vybavení, pořízení automobilů či výstavbu výjezdových stanic. Jsem rád, že od roku 2017 funguje také program na podporu jednotek požární ochrany druhého stupně, které musí vyjíždět k zásahům do pěti minut. Jedná se o program na vytváření pracovních míst. Už od roku 2016 pak přispíváme z vlastního rozpočtu na projekty z ministerského programu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a to zejména na nákup dopravního automobilu či výstavbu požární zbrojnice. Tyto dotace pak budeme rozdělovat v průběhu letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Do programu 1.1 na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme zároveň z hospodářského výsledku přidali navíc 4 miliony.“  

Krajští radní včera schválili konkrétně vyhlášení těchto dotačních programů:

  1. Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s penězi na rozdělení ve výši 17.494.137 korun

Žadatelé mohou tyto peníze využít například na pořízení a opravy cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů či na vybavení a výstavbu objektů.

  1. Program č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje s penězi na rozdělení ve výši 1.268.031 korun

Program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Konkrétně na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže i dospělých a organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví.

  1. Program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost Jednotek požární ochrany II (JPO II) s penězi na rozdělení ve výši 800.000 korun

Účelem programu je vytváření pracovních míst v jednotkách sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II a jejich finanční zajištění.

  1. Program č. 1.4 Prevence kriminality s penězi na rozdělení ve výši 200.750 korun

Podpora je určena na neinvestiční projekty obcí zaměřené na snižování kriminality či omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a dále také na vzdělávání v oblasti prevence kriminality a projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti.

Na území Libereckého kraje působí celkem 222 jednotek požární ochrany, a to 212 dobrovolných a 10 profesionálních. Vedle toho v regionu dále funguje jedna profesionální jednotka podniku Správa železnic (Hasičský záchranný sbor Správy železnic) v Liberci a dále 4 podnikové jednotky dobrovolných hasičů. Sborů dobrovolných hasičů je v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 293.

Počet zásahů jednotek požární ochrany (tučné číslo značí počet zásahů dobrovolných i profesionálních jednotek, číslo v závorce pak zásahy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje):

1) v roce 2022 – 11.543 (6.504)

2) v roce 2021 – 11.123 (6.095)

3) v roce 2020 – 11.903 (6.225)

Tabulka s přehledem dotací do oblasti požární ochrany v předchozích letech v korunách:

rok

Program 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

Program 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Program 1.3
Dotace obcím LK na činnost JPO II

Dopravní automobily a hasičské zbrojnice

Celkem

2012

14.060.500

1.211.990

-

-

15.272.490

2013

12.505.854

994.146

-

-

13.500.000

2014

5.100.000

803.190

-

-

5.903.190

2015

9.391.072

877.594

-

-

10.268.666

2016

11.617.749

1.150.598

-

5.301.667

18.070.014

2017

13.516.402

1.212.286

800.000

7.500.000

23.028.688

2018

15.135.324

1.326.092

600.000

7.649.260

24.710.676

2019

14.231.528

1.297.702

800.000

7.673.771

24.003.001

2020

8.975.573

1.300.000

800.000

7.488.148

18.563.721

2021

12.994.268

1.123.760

800.000

7.563.875

22.481.903

2022

14.022.866

1.152.822

700.000

7.761.871 

23.637.559

Celkem

131.551.136

12.450.180

4.500.000

50.938.592

199.439.908

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419