Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje vybrala dodavatele systému pro sledování vozidel v majetku příspěvkových organizací a krajského úřadu

16. 12. 2015

Užívání služebních automobilů příspěvkových organizací Libereckého kraje bude také brzy přehlednější. Rada kraje na svém včerejším jednání vybrala nejvhodnější nabídku na dodání systému pro sledování vozů. Krajské automobily již tento systém využívají.

Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad nabídky 3 uchazečů. Po jejich posouzení z hlediska splnění zadávacích podmínek a požadavků zadavatele a následném hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Měsíční poplatek za službu pro jedno vozidlo činí u vybraného uchazeče 150 Kč bez DPH, cena služby sledování vozidla za období 48 měsíců včetně nákladů na pořízení jednotky a instalace do vozidla činí celkem 8.140 Kč (169,58 Kč/měsíc). Systém bude spuštěn během prvního čtvrtletí příštího roku.

„Tato služba včetně zařízení zpřehlední využívání vozidel, zefektivní kontrolu a zjednoduší veškerou evidenci jejich provozu. Systém bude nasazen u vozidel, která jsou buď mladší 8 let, nebo najedou měsíčně alespoň 500 km či jsou využívána na základě smlouvy i k soukromým účelům. Takové podmínky splňuje například 28 služebních vozidel v majetku krajského úřadu. Se zahrnutím vozidel příspěvkových organizací se jedná celkem o 110 aut,“ říká náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter s tím, že tato služba se již osvědčila u automobilů, které využívají například členové rady kraje.

Výhodou centrálního zadávání je získání výhodnější nabídky oproti individuálnímu pořízení služby. „Vítězná nabídka je výhodnější oproti současným cenám o 43% a Liberecký kraj tak ušetří za 4 roky 1,5 mil. Kč,“ dodává náměstek Pieter.

V současné době připravuje Liberecký kraj další centrální nákup – pojištění majetku Libereckého kraje a příspěvkových organizací. Předchozími úspěšnými nákupy bylo pořízení komodit elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb, hygienických potřeb apod.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624