Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje vzala na vědomí „Analýzu stavu preventivní péče v Libereckém kraji“

10. 07. 2002
[id:236|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Jiří Hromádka, člen rady s gescí zdravotnictví, předložil radě kraje materiál „Analýza stavu preventivní péče v Libereckém kraji“. Koncepce preventivní péče pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje musí vycházet z analýzy stavu v oblasti prevence, musí reflektovat zdravotní stav populace a být integrální součástí zdravotní politiky kraje s cílem zabezpečit efektivní a kvalitní péči o zdraví občanů Libereckého kraje. Materiál postihuje v oblasti prevence v Libereckém kraji nejen silné stránky, ale i hrozby a slabá místa a navrhuje i cesty ke zlepšení současného stavu. Analýza obsahuje kapitoly jako je charakteristika kraje, oblast primární prevence, oblast sekundární prevence, finanční zdroje, SWOT analýzu prevence a koncepci prevence pro zlepšení zdravotního stavu populace.
Analýza bude panem Hromádkou předložena zastupitelstvu kraje dne 27. srpna 2002.