Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje vzala na vědomí návrh tezí koncepce zdravotnictví

08. 11. 2001
[id:97|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Rada kraje vzala na svém včerejším zasedání na vědomí návrh tezí koncepce zdravotnictví a uložila Ing. Janě Königové (ČSSD), radní LK, pověřené řízením resortu zdravotnictví, předložit tento materiál na listopadovém zasedání zastupitelstva kraje (20.11.2001). Návrh tezí je rozdělen do osmi tématických okruhů - oblast zdravotnických informací a řízení zdravotnictví regionu, optimalizace a rozvoj sítě zdravotnických zařízení kraje ve vazbě na rovnou dostupnost péče, efektivní vynakládání finančních prostředků v systému zdravotní péče, komunikace mezi účastníky zdravotní péče, informovanost a zdravotní výchova občanů, racionální propojení zdravotní a sociální péče, stabilita pojišťovacího systému a alespoň datové propojení systému zdravotního a nemocenského pojištění, hlavní výhledové cíle zlepšení zdraví obyvatelstva, spolupráce mezi regiony a v rámci EU. Konkretizaci těchto tématických okruhů označili autoři návrhu tezí jako časově i odborně náročnou, ale předpokládají, že tento materiál bude východiskem pro vypracování vlastní koncepce.
Resort zdravotnictví měl ještě na programu dva body, a to rozšíření rozboru ekonomiky na nestátní zdravotnická lůžková zařízení a rozbor ekonomiky státních zdravotnických lůžkových zařízení. V obou případech nebylo přijato žádné usnesení.