Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje v období 01 - 05/2002

10. 07. 2002
[id:241|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Rada kraje po projednání vzala na vědomí materiál o plnění rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, a to za období 01 - 05/2002. Záměrem tohoto materiálu bylo seznámit členy rady kraje s průběhem plnění rozpočtu KSS LK ve sledovaném období, zejména pak s vývojem plnění nákladů a naplňování výnosů prostřednictvím tranží ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). KSS LK dostala k 31.5. 2002 příspěvek od SFDI v celkové výši 187 514 tis. Kč. V této částce byl zahrnut v předstihu obdržený příspěvek na měsíc červen (18 500 tis. Kč). Provoz KSS LK stál celkem 136,5 mil. Kč, což představuje 40,30% schváleného ročního plánu nákladů. Celkové vynaložené náklady na silniční síti do května 2002 činily 134 148 tis Kč. Na silnicích I. třídy byly vynaložené skutečné náklady 47 803 tis. Kč a na silniční síti II. a III. třídy v majetku kraje náklady 86 345 tis. Kč.