Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje vzala na vědomí zprávy o činnosti příspěvkových organizací Libereckého kraje - z resortu kultury a Jedličkova ústavu pro tělesně postiženou mládež v Liberci za rok 2001

10. 07. 2002
[id:238|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Radě kraje je ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích vyhrazeno jedenkrát ročně projednávat zprávy o činnosti organizačních složek kraje. Rada kraje po projednání vzala na vědomí materiály - Zprávu o činnosti příspěvkových organizací Libereckého kraje z resortu kultury za rok 2001, která obsahovala závěrečné zprávy Oblastní galerie v Liberci, Severočeského muzea v Liberci a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Jednotlivé zprávy obsahovaly plnění hlavních úkolů, činnost pracovišť, hospodářskou část, popřípadě doplňkovou činnost organizace. Dále vzala na vědomí „Zprávu o činnosti Jedličkova ústavu pro tělesně postiženou mládež v Liberci za rok 2001“. Vedle všeobecné části materiál obsahuje informace o vývoji kapacity ústavu, o zaměstnancích – kapacita, vzdělávání, apod., dále o provozu, koncepčních záměrech, hospodářské činnosti a doplňkové činnosti.