Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje odsouhlasila půl milionu na projekt „Dětská univerzita 2018/2019“

16. 05. 2018

Dětská univerzita bude pokračovat i v příštím roce. Radní Libereckého kraje vyslovili na svém jednání v úterý 15. května 2018 souhlas s pokračující peněžní podporou v podobě dotace ve výši půl milionu korun. Stejná částka byla odsouhlasena i v minulém roce. O finanční pomoci musí ještě rozhodnout Zastupitelstvo Libereckého kraje, a to na svém jednání dne 29. května 2018. Prostředky pomohou Technické univerzitě v Liberci otevřít v září již devátý ročník.

Dětská univerzita rozšiřuje nabídku kvalitních volnočasových vzdělávacích aktivit technického a přírodovědného zaměření na území Libereckého kraje. Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol. Vybraní zájemci budou během příštího školního roku 2018/2019 navštěvovat organizovanou výuku. Prohloubí si vzdělání v oblasti přírodních a technických věd. Využít přitom mohou vědeckotechnický potenciál, pedagogického zázemí a přístrojové vybavení TUL v Liberci.

„Forma, rozsah a hloubka vzdělávání je vzhledem k používanému technickému vybavení a nezbytnému personálnímu zabezpečení kurzů velmi náročná na finanční prostředky a převyšuje náklady, které jsou obvyklé u jiných volnočasových aktivit,“ dodal k finanční podpoře Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.  

Dětská univerzita má za sebou již osm ročníků. Vznikla a rozvíjela se v rámci projektů podporovaných finančními prostředky z Evropské unie. Prvním byl projekt Starttech – Začni s technikou!, následovaný Otevřenou univerzitou a dvouletým projektem Edutech. Jejímu pokračování již potřetí pomůže schválená dotace z kraje. To umožňuje účast dětí bez ohledu na jejich společenské a ekonomické postavení.

Přidělení dotace slouží k dofinancování aktivit a snížení příspěvku rodičů na sociálně únosnou částku zhruba 3.500 korun za rok. Ve školním roce 2018/2019 se počítá s otevřením vzdělávání v přibližně osmi specializacích, pokrývajících oblasti od aplikované matematiky a fyziky, přes mikrobiologii, biomedicínu, strojírenství, 3D technologie, robotiku a mikroelektroniku až po nanotechnologie. Roční hodinová dotace přímé výuky na jednoho účastníka bude od 50 do 100 hodin dle varianty kurzů.

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302