Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada Libereckého kraje schválila čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2012

Šírová Květa

  • 16. 05. 2012 17:06

Sdílet článek

Rada Libereckého kraje schválila čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2012, a to ve výši 1 211 900,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na činnost jednotlivých místních organizací sdružení hasičů, které žádaly o podporu Libereckého kraje ve Výzvě kpředkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu 2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Výzvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém prvním zasedání v roce 2012. Výše finančního příspěvku Libereckého kraje bude rozdělena různě dle členění předmětu podpory, a to na:

  • Činnost související s výchovou dětí a mládeže (příspěvek kraje do 70 %)
  • Organizování soutěží s hasičskou tematikou (příspěvek kraje do 50 %)
  • Organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů (příspěvek kraje do 40 %).

V době do 6. dubna 2012 včetně došlo v elektronické podobě Libereckému kraji celkem 157 žádostí o příspěvek, z nich 22 bylo podáno chybně nebo duplicitně, jedna žádost došla od organizace, která není organizována ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do hodnocení bylo tedy zařazeno 134 žádostí. Hodnota požadovaných příspěvků dosáhla částky více než 2 mil. Kč. Pro rok 2012 byla do programu uvolněna z rozpočtu Libereckého kraje částka 1 200 000,- Kč. Se zapojením zůstatku z předchozího roku (zůstatky z plánovaných akcí, které však z důvodu nesplnění podmínek smluv nebyly proplaceny) činí tak disponibilní prostředky ve výši 1 211 900,- Kč.

 

Na základě výsledků jednání odborných zaměstnanců oddělení krizového řízení a členů hodnotící komise (okresními starosty sdružení) v průběhu dubna 2012, rozhodla Komise na jednání dne 3. května 2012 o konečném návrhu na přidělení jednotlivých příspěvků.

 

Rozpis žadatelů a výše podpory – viz příloha zprávy.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky