Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje schválila čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2012

16. 05. 2012

Rada Libereckého kraje schválila čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2012, a to ve výši 1 211 900,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na činnost jednotlivých místních organizací sdružení hasičů, které žádaly o podporu Libereckého kraje ve Výzvě kpředkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu 2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Výzvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém prvním zasedání v roce 2012. Výše finančního příspěvku Libereckého kraje bude rozdělena různě dle členění předmětu podpory, a to na:

  • Činnost související s výchovou dětí a mládeže (příspěvek kraje do 70 %)
  • Organizování soutěží s hasičskou tematikou (příspěvek kraje do 50 %)
  • Organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů (příspěvek kraje do 40 %).

V době do 6. dubna 2012 včetně došlo v elektronické podobě Libereckému kraji celkem 157 žádostí o příspěvek, z nich 22 bylo podáno chybně nebo duplicitně, jedna žádost došla od organizace, která není organizována ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do hodnocení bylo tedy zařazeno 134 žádostí. Hodnota požadovaných příspěvků dosáhla částky více než 2 mil. Kč. Pro rok 2012 byla do programu uvolněna z rozpočtu Libereckého kraje částka 1 200 000,- Kč. Se zapojením zůstatku z předchozího roku (zůstatky z plánovaných akcí, které však z důvodu nesplnění podmínek smluv nebyly proplaceny) činí tak disponibilní prostředky ve výši 1 211 900,- Kč.

 

Na základě výsledků jednání odborných zaměstnanců oddělení krizového řízení a členů hodnotící komise (okresními starosty sdružení) v průběhu dubna 2012, rozhodla Komise na jednání dne 3. května 2012 o konečném návrhu na přidělení jednotlivých příspěvků.

 

Rozpis žadatelů a výše podpory – viz příloha zprávy.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624