Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje se sešla se starosty měst a obcí

06. 03. 2012

Téměř dvě stovky starostů měst a obcí Libereckého kraje si dnes přišli vyslechnout informace z resortů Libereckého kraje, které jim prezentovali členové Rady Libereckého kraje a ředitel krajského úřadu René Havlík, odborníci z odvětví dopravy, finanční správy a Institutu veřejné správy.

„Rada Libereckého kraje dnes informovala starosty měst a obcí o novinkách ve státní správě a dění v kraji. Jsem ráda, že se sešly téměř dvě stovky starostů, protože tato pravidelná setkání slouží také k tomu abychom vyslechli problémy starostů a jejich obcí a měst a společně se snažili najít jejich řešení,“ řekla v úvodu statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS), která zároveň omluvila neúčast hejtmana Stanislava Eichlera (ČSSD) z důvodu jeho cesty na zasedání komise pro politiku územní soudržnosti Výboru regionů EU do Lisabonu.

Členové Rady LK Lidie Vajnerová (SOS), Radek Cikl, Vít Příkaský, Martin Sepp, Zdeněk Bursa, Jaroslav Podzimek, Pavel Novák a Pavel Petráček (všichni ČSSD) prezentovali starostům činnost svých resortů a představili jim novinky, které mohou aplikovat na své úřady.

Na dnešním setkání byla prezentována témata:

  • informace z rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
  • financování regionálního školství
  • konkurzy ředitelů škol a školských zařízení
  • informace z rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
  • zimní údržba silnic
  • jízdní řády (optimalizace Frýdlantsko)
  • organizace lékařské pohotovostní služby od 1. 4. 2012
  • poskytování lůžkové péče
  • financování sociálních služeb
  • informace z rezortu zemědělství a životního prostředí

Radní LK Zdeněk Bursa také pozval starosty na seminář NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, který se bude konat ve čtvrtek 15. března 2012 od 9 hodin v sídle Krajského úřadu LK (UJezu 642/02a, Liberec, 3. p., multimediální sál).

Jako hosté dnešního setkání vystoupil také Milan Kúdela, poradce, Fincentrum s tématem „financování a refinancování municipalit“. Dále pak Mgr. Aleš Svoboda, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, marketingu a strategií a Bc. Jan Brodský, DiS., marketingový specialista, Institut pro veřejnou správu Praha s tématem „představení institutu veřejné správy a jeho nabídka“.

Po každém bodu byl vyhrazen prostor pro diskusi. Nejvíce se debatovalo o zimní údržbě silnic v LK, dále o poskytování sociálních služeb, o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů, územním plánu a dalších tématech.

Jednotlivé prezentace probíraných témat naleznete v příloze zprávy.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624