Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada LK odsouhlasila poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích

Šírová Květa

  • 16. 05. 2012 17:17

Sdílet článek

Rada Libereckého kraje schválila na svém zasedání poskytnutí neinvestičního příspěvku na hospodaření v lesích subjektům, které si podaly žádost o dotaci z Lesnického fondu Libereckého kraje. Liberecký kraj vyčlenil pro příspěvky na hospodaření v lesích pro rok 2012 celkovou částku 7 mil. Kč. V rámci jedné kapitoly příspěvků bylo schváleno 32 žádostí do celkové výše 937.568,- Kč.

Žádosti byly podány do dotačních titulů:

1) Titul B - Obnova, zajištění a výchova porostů

                     a)přirozená obnova a umělá obnova síjí

                     b) umělá obnova sadbou - první

                      d)zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

                     f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 

2) Titul D - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

                        b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu

                        d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením

 

neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích z Lesnického fondu Libereckého kraje do celkové výše 937.568,- Kč bude poskytnut na následující opatření žadatelům:

 

 

 

Jůna Petr, přirozená obnova a umělá obnova síjí, 13 900,-Kč

 

Udatný Jaromír, umělá obnova sadbou - první, 8 000,-Kč

 

Spojka s.r.o., výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 1 568,-Kč

 

Beranová Hana, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 13 320,-Kč

 

Brůna Josef, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 89 616,-Kč

 

Tvrzník Jaroslav, Český Dub, umělá obnova sadbou - první, 4 800,-Kč

 

Trojovská Iva, umělá obnova sadbou - první, 24 000,-Kč

 

Ing. Mohelský Josef, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 1 480,-Kč

 

Kratochvíl Petr, umělá obnova sadbou - první, 11 600,-Kč

 

Obec Cetenov, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 9 080,-Kč

 

Ing. Horák Jan, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 8 776,-Kč

 

Dufek Karel, umělá obnova sadbou - první, 28 000,-Kč

 

Hobelant Jan, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 2 400,-Kč

 

Patřičný Tomáš, umělá obnova sadbou - první, 1 600,-Kč

 

Ing. Skála Jiří, umělá obnova sadbou - první, 9 800,-Kč

 

Obec Mařenice, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 38 440,-Kč

 

Obec Jesenný, umělá obnova sadbou - první, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 6 720,-Kč

 

Vacarda Pavel, umělá obnova sadbou - první, 7 100,-Kč

 

Obec Provodín, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením, 24 792,-Kč

 

Lesní podnik Navarov s.r.o., umělá obnova sadbou - první, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 45 204,-Kč

 

Kořínek Miroslav, umělá obnova sadbou - první, 8 000,-Kč

 

Obec Sychrov, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 41 640,-Kč

 

FINE DREAM, s.r.o., umělá obnova sadbou - první, 240 880,-Kč

 

Obec Vrchovany, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 9 928,-Kč

 

Pinkas Daniel, přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou - první, 36 500,-Kč

 

Vocásek Rostislav, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 4 224,-Kč

 

Jíra Stanislav, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 19 320,-Kč

 

Městské lesy Doksy, s.r.o., výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 17 760,-Kč

 

Obec Brniště, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 91 040,-Kč

 

Město Zákupy, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 71 640,-Kč

 

MUDr. Šámal Vladimír, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 13 680,-Kč

 

Obec Vrchovany, umělá obnova sadbou - první, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 32 760,-Kč

 

 

Jedná se o činnosti již provedené, zkontrolované dle kontrolního klíče. Příspěvky se navrhují v rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje.

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky