Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada LK odsouhlasila poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích

16. 05. 2012

Rada Libereckého kraje schválila na svém zasedání poskytnutí neinvestičního příspěvku na hospodaření v lesích subjektům, které si podaly žádost o dotaci z Lesnického fondu Libereckého kraje. Liberecký kraj vyčlenil pro příspěvky na hospodaření v lesích pro rok 2012 celkovou částku 7 mil. Kč. V rámci jedné kapitoly příspěvků bylo schváleno 32 žádostí do celkové výše 937.568,- Kč.

Žádosti byly podány do dotačních titulů:

1) Titul B - Obnova, zajištění a výchova porostů

                     a)přirozená obnova a umělá obnova síjí

                     b) umělá obnova sadbou - první

                      d)zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

                     f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 

2) Titul D - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

                        b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu

                        d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením

 

neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích z Lesnického fondu Libereckého kraje do celkové výše 937.568,- Kč bude poskytnut na následující opatření žadatelům:

 

 

 

Jůna Petr, přirozená obnova a umělá obnova síjí, 13 900,-Kč

 

Udatný Jaromír, umělá obnova sadbou - první, 8 000,-Kč

 

Spojka s.r.o., výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 1 568,-Kč

 

Beranová Hana, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 13 320,-Kč

 

Brůna Josef, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 89 616,-Kč

 

Tvrzník Jaroslav, Český Dub, umělá obnova sadbou - první, 4 800,-Kč

 

Trojovská Iva, umělá obnova sadbou - první, 24 000,-Kč

 

Ing. Mohelský Josef, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 1 480,-Kč

 

Kratochvíl Petr, umělá obnova sadbou - první, 11 600,-Kč

 

Obec Cetenov, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 9 080,-Kč

 

Ing. Horák Jan, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 8 776,-Kč

 

Dufek Karel, umělá obnova sadbou - první, 28 000,-Kč

 

Hobelant Jan, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 2 400,-Kč

 

Patřičný Tomáš, umělá obnova sadbou - první, 1 600,-Kč

 

Ing. Skála Jiří, umělá obnova sadbou - první, 9 800,-Kč

 

Obec Mařenice, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 38 440,-Kč

 

Obec Jesenný, umělá obnova sadbou - první, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 6 720,-Kč

 

Vacarda Pavel, umělá obnova sadbou - první, 7 100,-Kč

 

Obec Provodín, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením, 24 792,-Kč

 

Lesní podnik Navarov s.r.o., umělá obnova sadbou - první, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 45 204,-Kč

 

Kořínek Miroslav, umělá obnova sadbou - první, 8 000,-Kč

 

Obec Sychrov, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 41 640,-Kč

 

FINE DREAM, s.r.o., umělá obnova sadbou - první, 240 880,-Kč

 

Obec Vrchovany, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 9 928,-Kč

 

Pinkas Daniel, přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou - první, 36 500,-Kč

 

Vocásek Rostislav, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 4 224,-Kč

 

Jíra Stanislav, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 19 320,-Kč

 

Městské lesy Doksy, s.r.o., výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky, předmýtní těžba), 17 760,-Kč

 

Obec Brniště, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 91 040,-Kč

 

Město Zákupy, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 71 640,-Kč

 

MUDr. Šámal Vladimír, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 13 680,-Kč

 

Obec Vrchovany, umělá obnova sadbou - první, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 32 760,-Kč

 

 

Jedná se o činnosti již provedené, zkontrolované dle kontrolního klíče. Příspěvky se navrhují v rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje.

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624