Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada LK schválila návrh rozpočtu pro rok 2013 jednohlasně

Šírová Květa

  • 05. 12. 2012 10:58

Sdílet článek

Rada Libereckého kraje schválila při svém prvním jednání rozpočet Libereckého kraje pro rok 2013, a to jednohlasně.

„Rada Libereckého kraje schválila při svém pondělním jednání rozpočet pro rok 2013, a to s přihlédnutím k současné ekonomické situaci Libereckého kraje. Stávající rozpočet zajišťuje krytí finančních závazků Libereckého kraje a v nezbytné míře i finanční krytí provozních výdajů a výdajů příspěvkových organizací kraje. Vedení kraje bude i nadále hledat další možnosti úsporných opatření, a to po identifikaci smluvních vztahů Libereckého kraje,“ řekl Marek Pieter (SLK), náměstek hejtmana LK pro ekonomiku, investice, správu majetku a informatiku.

Rozpočet byl sestaven dle rozpočtového výhledu, výsledku plnění ROPO 2012, identifikace závazků LK, ratingu a dle predikce makroekonomických ukazatelů ČR.

Rozpis rozpočtu LK pro rok 2013:

 

-          Příjmy – 2 385 890 000,- Kč (Daňové 2 101 000 000, kapitálové příjmy budou řešeny rozpočtovým opatřením)

-          příspěvek obcí na dopravní obslužnost 90,-Kč/obyvatele = 24 mil.Kč

 

-          Výdaje – 2 339 015 000 + financování splátek úvěrů ve výši 93 470 000,-Kč

 

 

priorita

obsah

v tis. Kč

A

závazky kraje na rok 2013

1 312 057,0

B

příspěvkové organizace – provozní příspěvek 2013

825 854,0

C

vybrané kapitoly rozpočtu – provozní výdaje

77 375,0

D

výdaje vybraných peněžních fondů kraje

0,0

E

finanční rezervy kraje

170 604,0

2013

výdaje celkem

2 385 890,0

 

 

Pokladní správa

ORJ

fin.zdroje

výdaje

rezervy 2013

v tis. Kč

Finanční rezerva kraje na krytí propadu příjmů kraje

91903

1% rozp.daňových příjmů 2013

21 000,00

Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO

91903

5% - 10% SR 2012

33 156,00

Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje  

91903

systémové úpravy a změny

65 698,02

Finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje

91303

po vypořádání za rok 2012

50 750,00

Výdajový limit kapitoly 919 – Pokladní správa

 

 

 

170 604,02

 

 

Úspory:

-          Resortní výdajové limity - kancelář hejtmana – o 26 % (- 2 362 tis. Kč) – poradenské a právní služby (- 1,5 mil. Kč), snížení cestovních náhrad (- 380 tis. Kč), překlady a tlumočení (- 100 tis. Kč), foto (- 70 tis. Kč), výdaje a služby (- 332 tis. Kč).

-          Příspěvkové organizace – školská zařízení – 2,4% ostatní - 5% (33 156 tis. Kč) – motivace pro vedení organizací k úsporám, připravena rezerva pro případné dofinancování na základě projednání jednotlivých požadavků. 

-          Působnosti - kancelář ředitele – o 7,7% (1 238 tis. Kč) – propagační předměty (- 160 tis. Kč), foto (- 30 tis. Kč), Genus(- 400 tis. Kč), vydané knihy (- 200 tis. Kč), prezentační akce v Bruselu (- 100 tis. Kč).

-          Působnosti – resort regionálního rozvoje a evropských projektů – o 36% (-3634 tis. Kč)-ARR řízení projektů (- 600 tis. Kč), surovinová politika (- 250 tis. Kč), koncepce Ralsko (-100 tis. Kč).

-          Působnosti – odbor investic a správy movitého majetku – 25% (- 1 694 tis. Kč)-administrace a příprava VZ (- 2 936 tis. Kč).

-          Kapitálové výdaje - odbor kanceláře ředitele – 100% (- 3 000 tis. Kč) – nepořízení aut

 

Navýšení:

-          Působnosti – odbor dopravy + 32% (175 715 tis. Kč) – povodně - podíl LK k MMR (204 000 tis. Kč).

-          Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - podpora venkova, MAS, mikroregionů +66% (+300tis.Kč)

-          Působnosti – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu +24% (+6 500 tis.Kč) – úhrada splátek za výměnu oken u PO školství (+ 15 mil.Kč),

 

Akce zahrnuté do rozpočtu 2013:

-          Povodňové škody:

-          Silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. Etapa) – 50 000 tis. Kč

-          Silnice II/592 Chrastava (I. Etapa) – 56 000 tis. Kč

-          Silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Detřichov – 46 000 tis. Kč

-          Silnice III/0353 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka – 52 000 tis. Kč

-          ROP vybavení škol III. Etapa – 8 300 tis. Kč

-          IOP transformace pobytových zařízení resortu sociálních věcí – 15 000 tis. Kč

-          Úhrada splátek za výměnu oken PO resortu školství – 15 200 tis. Kč

-          MS v klasickém lyžování juniorů 2013 – 5 500 tis. Kč

-          Podpora Jizerské magistrály – 600 000,- Kč

-          Podpora Krkonošské magistrály – 300 000,- Kč

-          Podpora Lužickohorské magistrály – 100 000,- Kč

 

„Startovací rozpočet“ Libereckého kraje pro rok 2013 je zveřejněn na oficiálních webových stránkách Libereckého kraje: http://www.kraj-lbc.cz/page2857.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky