Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada LK schválila Plán činností BESIP pro rok 2009

Mgr. Langer Jiří

  • 04. 02. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:7465|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje 2. 2. 2009 schválila Roční plán činností BESIP Libereckého kraje. Plán je souhrnem činností Libereckého kraje v oblasti lidského činitele a navazuje zejména na strategický dokument Koncepce BESIP v Libereckém kraji, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2003 a dále na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu.

 

V roce 2008 byl nastaven nový pohled na krajské aktivity v oblasti BESIP. Důležitým krokem bylo bezesporu signatářství Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, kterým se Liberecký kraj zavázal pracovat na společném cíli – snížení smrtelných následků nehod do roku 2010 na polovinu oproti roku 2001. V Libereckém kraji to znamená závazek snížit počet smrtelných zranění následkem dopravních nehod z 37 na polovinu. V letošním roce budou poprvé publikovány dosažené výsledky Libereckého kraje z předchozího roku v rámci této instituce.

 

Plán činností BESIP pro rok 2009 stanovuje jako prioritu – boj s alkoholem za volantem. V rámci toho navázal v předchozím roce Liberecký kraj úzkou spolupráci s Policií ČR a společnými bezpečnostně dopravními akcemi, hodlá vymítit tento nešvar řidičů z našich silnic. V roce 2008 bylo pořádáno 7 společných akcí, které nesly název „Víkendy bez tolerance“. Napříč celým Libereckým krajem, zkontrolovali policisté 956 vozidel. U 23 z kontrolovaných byl zjištěn alkohol v krvi řidiče. Z těchto čísel vyplývá skutečnost, že každý 41 zkontrolovaný řidič při akci „Víkend bez tolerance“ požil před jízdou alkohol.

 

„Podle výsledků akcí je zřejmé, že někteří řidiči i nadále nerespektují jedno z hlavních pravidel silničního provozu a riskují tak životy své a životy ostatních účastníků provozu. Liberecký kraj proto bude ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery pokračovat v projektech proti alkoholu za volantem i v tomto roce. V tomto roce budeme připravovat i navazující projekt, jehož cílem bude vtažení širší veřejnosti do problematiky a silnější vnímání problému alkohol za volantem, uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu dopravy.

 

V průběhu roku se Liberecký kraj bude podle plánu věnovat všem skupinám účastníků provozu na pozemních komunikacích. Mezi významné akce budou bezesporu patřit i tzv. Týdny bezpečnosti. V rámci těchto týdnů bude probíhat celá řada aktivit, která by měla přimět řidiče a ostatní účastníky provozu k zodpovědnějšímu vnímání nebezpečí na silnicích. První z týdnů bezpečnosti s tématikou začínající řidiči proběhne již koncem dubna.

 

„V rámci týdnů bezpečnosti v Libereckém kraji budeme zejména podporovat místní aktivity. Z toho důvodu vyhlašujeme projektovou soutěž, které se mohou zúčastnit subjekty v Libereckém kraji. V rámci týdne bezpečnosti pořádaném pod záštitou Evropské charty bezpečnosti silničního provozu v říjnu 2008 se nám tato aktivita velmi osvědčila. Města, obce a jejich organizace jsou schopny uspořádat velmi zajímavé a přínosné projekty, které odráží místní znalosti a místní potřeby řešení,“ dodal Martin Sepp k Týdnům bezpečnosti.

 

Plán stejně tak jako ostatní informace o činnostech Libereckého kraje v oblasti BESIP lze nalézt na portálu www.bezpecne-na-silnicich.cz

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky