Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada LK schválila Plán činností BESIP pro rok 2009

Rada LK schválila Plán činností BESIP pro rok 2009

[29876|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/bezp_cd91e54782.jpg]

04. 02. 2009
[id:7465|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje 2. 2. 2009 schválila Roční plán činností BESIP Libereckého kraje. Plán je souhrnem činností Libereckého kraje v oblasti lidského činitele a navazuje zejména na strategický dokument Koncepce BESIP v Libereckém kraji, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2003 a dále na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu.

 

V roce 2008 byl nastaven nový pohled na krajské aktivity v oblasti BESIP. Důležitým krokem bylo bezesporu signatářství Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, kterým se Liberecký kraj zavázal pracovat na společném cíli – snížení smrtelných následků nehod do roku 2010 na polovinu oproti roku 2001. V Libereckém kraji to znamená závazek snížit počet smrtelných zranění následkem dopravních nehod z 37 na polovinu. V letošním roce budou poprvé publikovány dosažené výsledky Libereckého kraje z předchozího roku v rámci této instituce.

 

Plán činností BESIP pro rok 2009 stanovuje jako prioritu – boj s alkoholem za volantem. V rámci toho navázal v předchozím roce Liberecký kraj úzkou spolupráci s Policií ČR a společnými bezpečnostně dopravními akcemi, hodlá vymítit tento nešvar řidičů z našich silnic. V roce 2008 bylo pořádáno 7 společných akcí, které nesly název „Víkendy bez tolerance“. Napříč celým Libereckým krajem, zkontrolovali policisté 956 vozidel. U 23 z kontrolovaných byl zjištěn alkohol v krvi řidiče. Z těchto čísel vyplývá skutečnost, že každý 41 zkontrolovaný řidič při akci „Víkend bez tolerance“ požil před jízdou alkohol.

 

„Podle výsledků akcí je zřejmé, že někteří řidiči i nadále nerespektují jedno z hlavních pravidel silničního provozu a riskují tak životy své a životy ostatních účastníků provozu. Liberecký kraj proto bude ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery pokračovat v projektech proti alkoholu za volantem i v tomto roce. V tomto roce budeme připravovat i navazující projekt, jehož cílem bude vtažení širší veřejnosti do problematiky a silnější vnímání problému alkohol za volantem, uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu dopravy.

 

V průběhu roku se Liberecký kraj bude podle plánu věnovat všem skupinám účastníků provozu na pozemních komunikacích. Mezi významné akce budou bezesporu patřit i tzv. Týdny bezpečnosti. V rámci těchto týdnů bude probíhat celá řada aktivit, která by měla přimět řidiče a ostatní účastníky provozu k zodpovědnějšímu vnímání nebezpečí na silnicích. První z týdnů bezpečnosti s tématikou začínající řidiči proběhne již koncem dubna.

 

„V rámci týdnů bezpečnosti v Libereckém kraji budeme zejména podporovat místní aktivity. Z toho důvodu vyhlašujeme projektovou soutěž, které se mohou zúčastnit subjekty v Libereckém kraji. V rámci týdne bezpečnosti pořádaném pod záštitou Evropské charty bezpečnosti silničního provozu v říjnu 2008 se nám tato aktivita velmi osvědčila. Města, obce a jejich organizace jsou schopny uspořádat velmi zajímavé a přínosné projekty, které odráží místní znalosti a místní potřeby řešení,“ dodal Martin Sepp k Týdnům bezpečnosti.

 

Plán stejně tak jako ostatní informace o činnostech Libereckého kraje v oblasti BESIP lze nalézt na portálu www.bezpecne-na-silnicich.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302