Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada navýšila příspěvek příspěvkovým organizacím

Rada navýšila příspěvek příspěvkovým organizacím

[30631|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/frantiskov_87ec504848.jpg]

12. 03. 2009
[id:7659|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje schválila  na svém posledním zasedání rozdělení provozního příspěvku ve výši  28.463.350,-    mezi příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin. Konkrétně touto částkou bude zabezpečena činnost 19 příspěvkových organizací, a to jednoho Centra intervenčních a psychosociálních služeb, deseti domovů, jejichž klienty jsou osoby se zdravotním postižením, a osmi domovů pro seniory.

Současně byla provedena aktualizace odpisových plánů organizace. Přidělené prostředky resortu sociálních věcí a menšin ve výši 42 916 000 Kč budou v organizacích použity ke krytí nákladů na odpisy majetku Libereckého kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v celkové výši 16 064 542,- Kč a k částečnému pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady příspěvkové organizace k zajištění péče o klienty v celkové výši 26 851 458,- Kč.

„Z rozpisu rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací je zřejmé, že ani po navýšení dotace MPSV pro jednotlivé PO LK a rozdělení příspěvku na provoz nebude rozpočet organizací vyrovnaný,“ uvedl radní Pavel Petráček.

„Po druhém kole dotačního řízení, které bylo vyvoláno Asociací krajů ČR, budou dotace pro NNO zhruba na úrovni roku 2008 bez  navýšení služeb a klientů. Pokud se týká dotací pro příspěvkové organizace Libereckého kraje jsou někde na úrovni 40% proti roku 2008.To znamená, že bude i přes rozpuštění částky 26,851 tis. Kč PO LK chybět cca 92 mil. Kč,“ doplnil.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302