Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada nesouhlasí s návrhem pozemků na území kraje pro vyrovnání územního dluhu vůči Polsku

16. 12. 2015

Rada kraje se na svém jednání 15. prosince zabývala žádostí Ministerstva vnitra ČR o stanovisko k pozemkům, které navrhuje pro vyrovnání územního dluhu České republiky vůči sousednímu Polsku z roku 1958. Podle ministerstva by pro tento účel bylo možné využít celkem deset pozemků v katastru města Chrastava a dále obcí Bulovka a Horní Řasnice. Rada kraje s tímto ministerským návrhem nesouhlasí. V této věci budou pokračovat další jednání.

V rámci procesu vracení území Polské republice, který zůstává nedořešený již od konce 50. let, měl Liberecký kraj přijít o přibližně 49 hektarů pozemků, jež jsou v majetku státu. K problematice možného poskytnutí vybraných pozemků se i za účasti zástupců ministerstva uskutečnilo jednání v polovině května letošního roku. Starostové dotčených obcí se tehdy shodli na několika výhradách, na nichž budou v rámci navrhovaných změn průběhu hranice trvat. Například, aby byly dotčeným obcím kompenzovány ušlé daňové příjmy za vrácené pozemky nebo aby dohoda řešila nájem nebo vlastnictví zemědělsky obhospodařovaných pozemků, které se případně mohou ocitnout v majetku Polské republiky.

„Ministerstvo vnitra nyní předkládá nově vytipované pozemky v celkové výměře více než 72 hektarů, o nichž nebylo původně jednáno. Vesměs jde o lesní pozemky ve správě Lesů ČR. S ohledem na to, že Liberecký kraj i obce na jeho území nadále preferují pouze takové řešení, které nebude znamenat jakékoliv zásahy do katastrů obcí ani zahrnovat jakékoli změny státní hranice mezi ČR a Polskou republikou, rada kraje s předloženým návrhem možných kompenzačních ploch nesouhlasí,“ uvádí hejtman LK Martin Půta.

V této věci se uskuteční další jednání mezi náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu, zástupci odboru všeobecné správy MV, Libereckého kraje a dotčených obcí dne 17. 12. 2015 na Městském úřadě v Chrastavě.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624