Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada odsouhlasila závěrečný účet LK 2014 a předkládá ho zastupitelstvu

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 03. 06. 2015 10:27
  • Ekonomika
  • Magazín

Sdílet článek

Rada kraje na svém zasedání dne 2. června projednala a odsouhlasila předložený návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2014. Ten zjednodušeně znamená komplexní zhodnocení uplynulého roku jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Youtube video

Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházel ekonomický odbor z dosažených skutečných výsledků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2014 uvedených ve finančních a účetních výkazech, a zjištění vnějších kontrol hospodaření kraje i výsledků vnitřních průběžných kontrol plnění rozpočtu kraje v průběhu roku 2014.

Celkové skutečné příjmy kraje za rok 2014 dosáhly objemu 7 020 574 tis. Kč (jeho výši v rozhodující míře ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu) a celkové výdaje dosáhly úrovně 6 996 076 tis. Kč, což představuje kladné saldo ve výši 24 498 tis. Kč.

Dle výkazu zisku a ztráty činil k 31. 12. 2014 hospodářský výsledek Libereckého kraje před zdaněním 639 098,79 tis. Kč a 632 163,22 tis. Kč po zdanění.

„Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil bez závažnějších nedostatků a chyb. To potvrdilo i Ministerstvo financí, jehož zpráva tvoří nedílnou součást závěrečného účtu. Celková úroveň hospodaření kraje byla rovněž podrobena analýze provedené ratingovou společností Moody´s Investors Service, která Libereckému kraji potvrdila udělený národní rating na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem,“ říká náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Radou odsouhlasený Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2014 bude předložen Zastupitelstvu LK na zasedání dne 23. června 2015. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky