Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji doporučuje rozšířit podporu v rámci Regionálního inovačního programu LK

23. 02. 2018

Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji (RVVI) je poradním orgánem Rady Libereckého kraje. Jejím úkolem je propojení akademické výzkumné a podnikatelské sféry s veřejnou správou, a dále navrhovat, podporovat a hodnotit nové projekty, které do budoucna pomohou zlepšit konkurenceschopnost Libereckého kraje. Již 6. jednání RVVI se konalo 21. února 2018 tentokrát v prostorách turnovské společnosti CRYTUR. Crytur je jednou z high-tech firem na území Libereckého kraje a patří mezi přední světové společnosti zabývající se výrobou a zpracováním syntetických křišťálů se zaměřením na specializované aplikace a specifické projekty založené na vysokých odborných znalostech.

RVVI doporučila Libereckému kraji rozšířit Regionální inovační program Libereckého kraje tak, aby bylo podpořeno ještě více žadatelů, kteří pracují na inovačním technickém či technologickém řešení a to o tzv. Startovací vouchery, které by měly podpořit rozvoj nových podnikatelských záměrů v technických oborech ve fázi před uvedením na trh. Další formou podpory by se měly stát vouchery určené k ověření technologického či technického řešení, ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu s cílem uvedení nového produktu či služby na trh. Současně RVVI doporučila kraji pokračovat v dotačním programu Inovační vouchery LK. „Pro letošní rok máme v Regionálním inovačním programu na podporu inovací alokováno 3 mil. Kč. Tímto způsobem pomáháme rozvíjet perspektivní podnikatelské nápady a inovace s cílem zamezit odlivu podnikavých lidí z Libereckého kraje. Ale nejen tímto způsobem, již od listopadu loňského roku funguje podnikatelský inkubátor Lipo.ink, který na letošní rok připravil řadu zajímavých akcí a je připraven inkubovat nadějné nově vznikající firmy. Takže naši podporu mají všichni, kteří chtějí rozvinout své nápady do podoby podnikatelského záměru či start-upu,“ vysvětluje Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.  

Dalším bodem jednání bylo udělení finanční podpory na přípravu projektových žádostí strategických projektů. Tým Smart akcelerátor Libereckého kraje doposud obdržel dvě žádosti, obě od Technické univerzity v Liberci. RVVI doporučila kraji vyhovět oběma žádostem a poskytnout Technické univerzitě v Liberci tzv. Asistenční vouchery. O ty mohou žádat veřejnoprávní subjekty až do 30. 11. 2018. Více zde: /Asistencni-vouchery-Libereckeho-kraje-r673931.htm

Dalším z úkolů týmu Smart akcelerátor Libereckého kraje je pro letošní rok aktualizace regionální přílohy RIS3 strategie. V rámci tohoto komplexního úkolu provádí tým mapování inovačního prostředí LK formou rozhovorů ve významných firmách LK s inovačním potenciálem, realizuje oborově zaměřené kulaté stoly s cílem získat náměty jak efektivně a smysluplně napomáhat rozvoji podnikatelského prostředí v kraji tak, aby firmy z našeho kraje produkovaly výrobky s co nejvyšší přidanou hodnotou a byly čím dál více konkurenceschopné.

 

logo_RVVI

Tato aktivita je hrazena z projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.

 

 

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624