Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

17. 02. 2016

Rada kraje na svém jednání dne 16. 2. 2016 rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, a to v otevřeném řízení vedeném zadavatelem příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK). Veřejná zakázka zahrnuje rekonstrukce pěti úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje, v celkové délce cca 25 km.

Na realizaci projektu se podařilo získat finanční prostředky z I. výzvy k předkládání projektů silniční infrastruktury, vlajkových projektů a zastřešujících projektů pro realizaci Fondu mikro projektů výzvy z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020, celkem ve výši 16.815.482 EUR. Z této částky získá KSSLK 8.315.482 EUR a polský partner 8.500.000 EUR.

Podmínkou poskytovatele dotace je, že rekonstrukce kterékoli z pěti silnic nesmí překročit limit 5 mil. EUR. „Aby nedošlo k ohrožení nebo ztrátě dotace, z důvodu překročení limitu 5 mil. EUR pro jeden úsek, bude nabídková cena stanovena v eurech a limitována tak, aby nedošlo k překročení uvedené hranice. Tím omezíme riziko překročení pětimilionové hranice z důvodů posílení koruny vůči euru v letech 2017-2018,“ vysvětlil Vladimír Mastník, radní pro dopravu.

Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, jako významná zakázka rozdělená na části podle jednotlivých úseků silnic. Dle předpokládaného harmonogramu bude zadávací řízení na veřejnou zakázku ukončeno ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, kdy by měla být podepsána smlouva s vybraným uchazečem. Samotné stavební práce by měly proběhnout v letech 2017 – 2018.

„Díky projektu ještě letos začneme s opravami silnic na Frýdlantsku, kam na jejich opravu půjde zhruba 270 mil. Kč, což je pro region velká a potřebná investice, která výrazně pomůže jeho rozvoji,“ doplnil hejtman Martin Půta.  

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:

a) silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

b) silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

c) silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les

d) silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

e) silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215