Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada schválila dofinancování krajských sociálních zařízení

18. 11. 2015

Rada kraje na svém jednání také schválila návrh na dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních věcí úhrnnou částkou 7 mil. Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

Pro rok 2015 byly na provoz příspěvkových organizací resortu sociálních věcí schváleny vyrovnané rozpočty. V průběhu roku došlo k navýšení dotace MPSV a ke značným úsporám – například rušení neefektivních provozů, omezení provádění oprav majetku kraje jen na řešení havarijních stavů a kumulaci některých činností. Na provoz těchto zařízení přesto chybí 7 mil. Kč. „Na druhé straně došlo k nezbytnému navýšení nákladů na provoz tím, že jsme se zaměřili na řešení péče o občany s poruchami autistického spektra, neboť takové zařízení v Libereckém kraji chybí. Vzniklo tak nové oddělení v Domově Raspenava pro 6 dětí s touto diagnózou. Dále se podařilo zřídit nové lůžko a umístit mladého muže s těmito poruchami rovněž do našeho zařízení v Nové Vsi, protože jeho rodina náročnou péči již nezvládá a požádala nás o pomoc,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lenka Kadlecová.

Příspěvkové organizace Libereckého kraje tak budou nově hospodařit s celkovou částkou 235,5 mil. Kč, z této částky je dotace od MPSV ve výši 133,5 mil. Kč a vyrovnávací platba od Libereckého kraje činí 102 mil. Kč. Částka 7 mil. Kč byla uvolněna z rozpočtové rezervy na příspěvkové organizace bez dopadu na jiné položky rozpočtu. „Nevýhodou stávajícího systému je nemožnost dopředu predikovat příjem od MPSV, který se každý rok liší a dopad do rozpočtu je v rozmezí 125 - 143 mil. Kč. Nadále tak budeme podporovat realizaci úspor především s využitím centrálního zadávání u nákupů,“ doplnil ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních služeb musí na svém jednání 24. listopadu schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624