Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rada schválila dohodu o spolupráci mezi Libereckým krajem, Jabloncem n. N. a Českou mincovnou

Mgr. Langer Jiří

  • 04. 03. 2015 13:02
  • Ekonomika

Sdílet článek

Dohodu mezi Libereckým kraje, Statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Česká mincovna, kterou schválila Rada LK, projedná Zastupitelstvo LK na svém zasedání 31. března.

Podle náměstka hejtmana LK Marka Pietera je Liberecký kraj vlastníkem nemovitých věcí souhrnně označovaných, jako Porodnice Turnovská v Jablonci n. N. Podle znaleckého posudku vyhotoveného v roce 2011 byla cena obvyklá uvedených nemovitostí stanovena částkou 16 miliónů Kč.

Liberecký kraj se již v minulosti pokoušel tyto nemovitosti prodat. V roce 2013 uzavřel kupní smlouvu se společností Varopa s.r.o., která však nedoplatila zbytek kupní ceny. Kraj proto od smlouvy v srpnu 2014 odstoupil a ponechal si jako smluvní pokutu 1 milión Kč, kterou společnost Varopa s.r.o. zaplatila jako část kupní ceny.

„Při zjišťování možnosti dalšího využití nemovitostí se na kraj obrátila společnost Česká mincovna a.s., s nabídkou odkupu uvedených nemovitostí s tím, že by měla zájem stávající stavby zbourat a na jejich místě vybudovat nový areál mincovny,“ uvedl náměstek hejtmana.

Vzhledem k rozsahu plánované investice však společnost musí nejprve prověřit, zda bude záměr technicky a finančně realizovatelný. V souvislosti se shora zmíněným investičním záměrem ze strany České mincovny a.s. bude nutné ze strany Libereckého kraje získat další pozemky od třetích stran tak, aby výše uvedené nemovité věci tvořily ucelený soubor.

Liberecký kraj i Statutární město Jablonec nad Nisou mají zájem na zachování a dalším rozvoji města jako významného centra mincovní a medailérské výroby v souvislosti s úsilím vybudovat v Jablonci nad Nisou moderní areál mincovny. Liberecký kraj se touto dohodou zavazuje, že bude do konce roku 2016 rezervovat uvedené nemovitosti pro projekt mincovny, aby Česká mincovna a.s. mohla provést zhodnocení realizovatelnosti záměru a do 31. 12. 2016 sdělit, zda má vážný zájem o koupi uvedených nemovitostí.“ vysvětlil Marek Pieter, náměstek hejtmana, pověřený řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, a zdůraznil, že účast Statutárního města Jablonec nad Nisou na této dohodě je důležitá i s ohledem na zpracovávání nového územního plánu Jablonce nad Nisou.

Viz také https://www.youtube.com/watch?v=-_HnVyIjUSY&feature=em-upload_owner

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky