Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada schválila příspěvek pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje. Zahájila i výběr zhotovitelů pro dalších sedm projektů

18. 04. 2018

Pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje byl schválen příspěvek na zajištění přípravy projektů oprav havarijních úseků krajských silnic. Počítá se s rekonstrukcí krajských silnic v délce 18,6 kilometrů za celkem 8 milionů korun. Rada kraje dále rozhodla o zahájení výběru zhotovitelů pro dalších sedm projektů. Po opravených vozovkách budou jezdit řidiči například v Žandově, Frýdštejnu nebo v Českém Dubu.

„Liberecký kraj rozhodl o zahájení přípravy projektových dokumentací na dalších konkrétních úsecích silnic II. a III. třídy. Rada kraje vyčlení příspěvek ve výši 8 milionů korun na záměry, které by měly být stavebně uskutečněny nejpozději v roce 2020. Přípravu projektů bude zajišťovat příspěvková organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic Marek Pieter.

Již nyní je v Libereckém kraji připravováno zhruba 105 projektů na zlepšení stavu silnic II. a III. třídy, a to o celkové délce 170 kilometrů. Podle posledního hodnocení stavu povrchů vozovek je 640,1 kilometru (30,9 %) silnic II. a III. třídy v našem regionu havarijních a u téměř 321,6 kilometru (15,5 %) silnic je považován jejich stav za nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.

„Jsem rád, že příspěvek na rekonstrukce krajských silnic poskytne Státní fond dopravní infrastruktury krajům i v letošním roce. Nejenom v Libereckém kraji se tak bude stav silnic dále zlepšovat. V našem kraji budou celkové výdaje na údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace a nové stavby vyšší než jedna miliarda korun,“ dodal hejtman Martin Půta.

Seznam nově připravovaných projektů:

- III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II.,

- II/286 Zlepšení protismykových vlastností Lomnice n. P.,

- III/26217 Silnice Podlesí – Novosedlo (vyřazená silnice),

- III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje,

- III/29042 Tanvald,

- III/2629 Častolovice, havárie propustku,

- III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku (pod hřbitovem),

- III/28716 Pulečný, havárie propustku,

- II/288 Podbozkov–Cimbál (dodatečné průzkumy),

- most ev. č. 289-002, Semily, rekonstrukce mostu (průzkumy),

- III/26219 Žandov, rekonstrukce opěrných zdí,

- III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev.č. 2787-3,

- II/263 Valteřice – Horní Police,

- III/28716 Kokonín–Pulečný,

- III/27810 Šimonovice, rekonstrukce silnice,

- II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku,

Liberecký kraj zahájil výběrová řízení na sedm velkoplošných oprav vozovek krajských silnic za zhruba 51 milionů korun bez DPH. Nové vozovky jsou naplánovány v Horce u Staré Paky, ve Skalce, v úseku Žandov – hranice kraje, Český Dub – Starý Dub, Frýdštejn–Voděrady– Ondříkovice, Tuhaň – hranice kraje a v obci Chlum na Českolipsku. Projekty budou uskutečněny nejpozději do konce září letošního roku.

Rada kraje také projednávala připomínku Centra regionálního rozvoje k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která bude částečně financována z Integrovaného operačního programu. Připomínka spočívá v rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na více částí. Důvodem jsou rozdílné typy pozemních komunikací. Požadavek je, aby zakázku uskutečnilo více zhotovitelů. Po projednání kraj rozhodl zakázku nerozdělovat, a to z důvodu lepší koordinace stavby a předpokladu podání vícero nabídek.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302