Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní byli informováni o stavu dopravy a silničního hospodářství

03. 05. 2001
[id:15|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Člen Rady Libereckého kraje Ing. Milan Vašák na včerejším zasedání Rady Libereckého kraje předložil "Informaci o stavu dopravy a silničního hospodářství". Dle údajů silniční databanky přejde pod správu kraje celkem 489 km silnic II. třídy a 1 606 km silnic III. třídy. "Řada těchto silnic leží na dosud majetkově nevypořádaných pozemcích. Stát na svá bedra převzal tento závazek a vykoupení dotčených pozemků přijde v celé republice až na 8 miliard korun," vysvětlil radní Vašák. Komunikace I. třídy zůstávají prozatím ve vlastnictví státu. "Na toto téma probíhalo se zástupci ministerstva dopravy již několik jednání a v současné době je situace taková, že by i prvních 2 400 km silnic I. třídy v celém státě mělo přejít na kraje. Splní se tak zřejmě naše přání. Zároveň už nyní mohu prozradit, že rychlostní a dálniční komunikace si stát ze strategických důvodů ponechá. Musím podotknout, že kraje o tyto kategorie silnic ani zájem neměly," řekl radní Ing. Milan Vašák. Podle jeho slov jsou silnice II. a III. třídy, které kraj převezme do své správy, v dezolátním stavu. "Minimálně 30 % mostů, 67 % silnic II. třídy a 61 % silnic III. třídy je v nevyhovujícím až havarijním stavu. Na jejich obnovu vedle běžné údržby by bylo zapotřebí vynaložit po dobu sedmi let ročně 210 miliónů korun," prozradil Ing. Vašák. Se silnicemi převezme Liberecký kraj i mosty, kterých je na komunikacích II. a III. třídy celkem 854. V neposlední řadě čeká kraj převzít čtyři Správy a údržby silnic včetně jejich majetku. Ve čtyřech předávaných SÚS pracuje zhruba 470 zaměstnanců s průměrnou mzdou 10 500,- Kč. Výše dotací na údržbu a opravy činí ročně na 310 mil. Kč (včetně I. tříd). Na silnice I. třídy vynakládá stát nepoměrně vyšší prostředky než na komunikace II. a III. třídy.

Radní Vašák zároveň ostatní členy rady seznámil snovou koncepcí rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2020, která nahradí původní materiál, jehož horizont byl rok 2010, ale naopak částka určená na rozvoj dopravní sítě byla o polovinu vyšší než v nové koncepci.