Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní byli seznámeni se stavem resortu životního prostředí a zemědělství

11. 04. 2001
[id:2|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Radní Libereckého kraje Radim Zika, pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství, včera podal informativní zprávu o stavu životního prostředí a zemědělství v Libereckém kraji, kterou rada vzala na vědomí a uložila radnímu Zikovi předložit tuto informativní zprávu zastupitelstvu na květnovém zasedání. Cílem zprávy bylo poskytnutí základních informací o jednotlivých složkách životního prostředí a zkvalitnění orientace v zemědělství. Zpráva se zabývala stavem ovzduší, odpadovým hospodářstvím, stavem povrchových vod, kvalitou pitné vody, povodňovými plány a komplexněji i celkovou ochranou přírody a krajiny. Z oblasti zemědělství potom bilancí zemědělského půdního fondu, surovinovými zdroji kraje a těžbou nerostných surovin i řadou dalších prvků.
Ve druhém pololetí letošního roku má resort životního prostředí a zemědělství připravit již podrobnější koncepci této oblasti.