Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní diskutovali s poslanci a senátory Libereckého kraje

Radní diskutovali s poslanci a senátory Libereckého kraje

[29637|2b405d17d4a87c627588320c61a662aa|5|public/vnejsi_vztahy/petracekbursaeichlervajnerova_7849879e66.jpg]

27. 01. 2009
[id:7413|autor:Mgr. Zigušková (Matoušová) Barbora|email:barbora.ziguskova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Eichlerem se v pondělí 26. ledna sešla v sídle kraje se všemi poslanci a senátory Libereckého kraje. „Setkali jsme se, abychom si popovídali o tom, co by bylo pro kraj prospěšné,“ řekl předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

 

Jedním z témat k diskuzi bylo zřízení Krajského ředitelství Policie ČR pro Liberecký kraj. „Stále se vychází z toho, že v roce 2010 má v Liberci vzniknout krajské policejní ředitelství,“ prozradil poslanec Tomáš Hasil a přislíbil, že v této věci vyjedná schůzku s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Jak uvedl radní pro resort sociálních věcí a menšin Pavel Petráček, další věcí, která kraj v současné chvíli trápí, je situace v sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že kraj pro rok 2009 obdržel od Ministerstva práce a sociálních věcí o polovinu nižší finanční prostředky na provoz sociálních zařízení než v minulém roce, požádal Petráček poslance a senátory o pomoc: „Situace v sociální oblasti je vážná, chtěl bych vás proto požádat, abyste se v ní  v rámci svých možností angažovali.“

 

Dalšími body v diskuzi se staly úpadek sklářského průmyslu a s tím související nezaměstnanost, ale také například záměr kraje s horským hotelem Ještěd. „V současnosti mapujeme situaci. Nejdříve se chceme seznámit se všemi náležitostmi a teprve poté rozhodnout o případné koupi. Každopádně o Ještěd, který je zapsán do seznamu potenciálních památek UNESCO,  máme zájem,“ potvrdila statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová.

 

Podle hejtmana Stanislava Eichlera by se podobná setkání měla pravidelně opakovat: „Domnívám se, že v rámci tohoto setkání se nám podařilo vytyčit hlavní problémy, které se týkají Libereckého kraje. Byl bych rád, kdybychom se v tomto složení pravidelně scházeli čtyřikrát do roka.“

 

Mgr. Zigušková (Matoušová) Barbora
barbora.ziguskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327