Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní hlasovali o znaku a praporu Libereckého kraje

03. 05. 2001
[id:14|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na základě námětů z řady laické i odborné veřejnosti byly na přelomu února a března zpracovány najatým odborníkem na heraldiku Mgr. Janem Tejkalem návrhy kreseb budoucího znaku a praporu Libereckého kraje. Tři znaky byly radou kraje doporučeny k projednání v zastupitelstvu dne 20.3.2001. Ani jeden z navržených znaků však nebyl schválen. Vzhledem k výhradám a připomínkám krajských zastupitelů došlo k upravení návrhů. Do této fáze byla znovu zapojena i veřejnost, a to prostřednictvím studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci, kde se náměty zabývali studenti IV. ročníku. Na včerejším zasedání rady její členové souhlasili s kresbou č. 2 jako návrhu znaku kraje a kresbou č. 6 jako návrhu praporu kraje a uložili Ing. Jaroslavu Zámečníkovi, členu rady pověřenému vedením resortu kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu kraje na jeho zasedání dne 22.5.2001.