Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní Ing. Jana Königová předložila radě zprávu o situaci v oblasti drogových závislostí a kouření

06. 09. 2001
[id:53|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Rozbor situace v oblasti drogových závislostí a kouření předložila radě kraje radní Ing. Jana Königová, pověřená řízením resortu zdravotnictví. Rozbor obsahuje stručný nástin ekonomického charakteru kraje, školství, zdravotnictví a sociální péče v návaznosti na danou problematiku. Materiál dále mapuje přehled speciálních protidrogových zařízení v Libereckém kraji a aktuální popis drogové scény ve všech čtyřech okresech v letošním roce. Ve zprávě jsou nastíněna opatření proti šíření a zneužívání drog a také výčet financování protidrogové politiky. Strategií protidrogové problematiky na příští tři roky se bude zabývat odbor zdravotnictví krajského úřadu. Vycházet přitom budu z analýzu stavu a potřeb jednotlivých okresů. "Předpokladem pro vznik krajské strategie je ustavení krajského protidrogového koordinátora a Krajské protidrogové komise Liberec jako poradního orgánu hejtmana," vysvětluje Ing. Jana Königová.