Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní jednali o návrhu koncepce správy a údržby silnic v Libereckém kraji

15. 08. 2001
[id:40|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Rada na svém včerejším zasedání souhlasila s návrhem koncepce správy a údržby silnic v Libereckém kraji, kterou radě předložil radní Ing. Milan Vašák, pověřený řízením resortu dopravy. K 1.10.2001 budou do majetku kraje převedeny silnice II. a III. třídy včetně do té doby státních příspěvkových organizací, které představují Správy a údržby silnic. V Libereckém kraji tyto organizace kopírují okresy ( 4 SÚS ). Návrh koncepce byl projednán ve Výboru pro dopravu Zastupitelstva Libereckého kraje, jehož členy byl jednohlasně schválen záměr sloučit současné čtyři Správy a údržby silnic pod hlavičku jedné příspěvkové organizace - Krajské správy silnic Libereckého kraje. Koncepce správy a údržby silnic Libereckého kraje představuje SWOT analýza, která obsahuje rozsah a popis stavu silniční sítě, výši příspěvků na správu a údržbu silnic (včetně komunikací I. třídy), základní ukazatele zimní údržby, hmotný majetek SÚS, zadluženost silnic II. a III. třídy, přehled personálního složení a další ukazatele. V koncepci je také ve třetí kapitole podrobně nastíněn již výše zmíněný návrh na uspořádání Správy a údržby silnici. Koncepce obsahuje i nedořešené problémy ze strany ministerstva dopravy a spojů, jakými jsou například absence zpracování pravidel pro údržbu silnic I. třídy, které zůstávají v majetku státu. Dále pak nevyjasněná funkce Ředitelství silnic a dálnic ČR či dosud neurčená pravidla při stanovení kritérií dělby finančních prostředků na jednotlivé kraje.