Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní kraje a města Liberce diskutovali o společných projektech

17. 01. 2017

Členové Rady Libereckého kraje pokračují ve svých setkáních s radními měst Libereckého kraje. Koncem uplynulého týdne se sešli s radními statutárního města Liberce. Hovořilo se o vybudování nové základny pro záchranku na libereckém letišti, potřebě výstavby nové silnice do průmyslové zóny nebo financování příspěvkových organizací města a kraje.

Vybudování další příjezdové komunikace do liberecké průmyslové zóny je tématem rezonujícím na mnoha setkáních s firmami a podnikateli, kteří zde působí. Liberecký kraj má zájem tuto silnici co nejdříve vybudovat. „Bez změny územního plánu města, nemůže kraj silnici postavit. Projekt už je připravený a projednaný s agenturou CzechInvest, stavba může začít. Za Liberecký kraj můžeme také deklarovat, že jsme připraveni do procesu vstoupit a o komunikaci, která by mohla být 3. nebo dokonce 2. třídy, se starat,“ uvedl k problematice hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Hovořilo se také o plánované výstavbě základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na libereckém letišti. Zástupci města i kraje pak diskutovali také o budoucí podobě dopravního terminálu, který by měl propojit autobusovou meziměstskou i městskou dopravu s vlakovou.

Liberecký kraj v letošním roce počítá opět s podporou libereckých příspěvkových organizací – Divadlem F. X. Šaldy a Naivním divadlem Liberec, a to ve stejné výši jako v minulém roce. Liberecký kraj přispěl na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec částkou ve výši 1.200.000 Kč a Naivnímu divadlu Liberec částkou 500.000 Kč. „Vnímám, že je potřeba narovnat vztahy u příspěvkových organizací a ráda bych se tomuto tématu intenzivněji věnovala,“ doplnila Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Zástupce informovala také o dotačních titulech v oblasti kultury, památkové péče i cestovního ruchu, ze kterých může město rovněž žádat o podporu i na své další aktivity.

Další setkání s radními měst mají členové Rady Libereckého kraje naplánované ještě v posledním lednovém týdnu. Sejdou se s kolegy z České Lípy, Turnova a Semil. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215