Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní LK Pavel Petráček představil návrh Koncepce paliativní a hospicové péče

Radní LK Pavel Petráček představil návrh Koncepce paliativní a hospicové péče

[33801|c20cb6cd94bab2eb206c67b39910ec52|5|public/tiskove/petracek_710988d275.jpg]

21. 08. 2009
[id:8582|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

„Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní a hospicové péče je zmírnit pacientovu bolest a strádání a poskytnout podporu jeho blízkým,“ vysvětlil Pavel Petráček

V projednávaném dokumentu je navrženo několik variant poskytování paliativní péče. Například domácí hospicová péče, kterou v současné legislativní situaci a na poli standardů a úhrad není možné naplno realizovat. I přesto se zástupci pracovní skupiny shodli na tom, že by bylo vhodné najít možnosti, jak domácí péči provozovat. Dalším tématem je příprava a podpora zřízení paliativních jednotek v nemocnicích zřizovaných  Libereckým krajem. A v neposlední řadě na tomto jednání byla věnována pozornost výstavbě kamenného Hospice.

Závěrem se členové pracovní skupiny dohodli, že na své nejbližší jednání pozvou provozovatele některých Hospiců, které fungují v ČR.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324