Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní Pavel Petráček navštívil nízkoprahové zařízení Zakopanej pes

23. 03. 2012

 

Krajský radní pro sociální resort Pavel Petráček (ČSSD) navštívil ve čtvrtek 22. března 2012 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zakopanej pes. Pohovořil zde s provozovateli a setkal se i s mladými klienty, kteří tu tráví svůj volný čas.

 

„Tyto služby jsou určeny především dětem a mládeži, kteří neorganizovaně tráví svůj volný čas v ulicích Liberce. Vstup do klubu je zdarma, nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, pokud někdo nechce, tak se nemusí zapojovat ani do nabízeného programu. Ale dnes jsem na vlastní oči mohl vidět, že děti se s radostí zapojují do všech činností, které tu pro ně jsou připraveny,“ sdělil Pavel Petráček.

 

Zakopanej pes

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zakopanej pes tu je proto, aby nabídlo pomoc těm mladým lidem v Liberci ve věku 11- 26 let, kteří vykazují nebo je  ohrožuje  společensky  nepřijatelné  a  rizikové  chování  (užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Tato  pomoc spočívá  v  nabídce  sociálních služeb skrze volnočasové aktivity. Tato  činnost slouží  k  řešení původu  společensky  nežádoucího chování  v  životech mládeže, dále  k  nalezení  pozitivního a společností přijatelného životního stylu a tím k jejímu úspěšnému zapojení do společnosti.

NZDM Zakopanej pes funguje podle těchto principů:

  • - nízkoprahovost (být dostupní pro ty, kterým pomáháme),
  • - anonymita (pro využívání našich služeb nevyžadujeme znát jméno ani jiné citlivé údaje o uživateli),
  • - křesťanské hodnoty.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588