Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní Petr Tulpa navštíví DD Jindřichovice pod Smrkem

15. 01. 2013

 

Krajský radní pro resort sociálních věcí Petr Tulpa v pátek 18. ledna 2013 v 9:30 hod. navštíví příspěvkovou organizaci Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem. Cílem jeho návštěvy bude seznámení se s fungováním a prostorami tohoto domova pro seniory.

 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Historie domova se píše již od roku 1959, kdy péči o seniory poskytovaly řeholní sestry z Misijní kongregace služebnic Ducha svatého, původem ze Slovenska.

Novou etapu zažil Domov po roce 1989. V současné době má 3 vily s kapacitou 67 lůžek pro seniory. Dále zde pracují v přímé péči sestry a pečovatelky, o aktivizaci se starají pracovní terapeutky, další pomocný personál a technický personál. Za kvalitu poskytované péče odpovídá vedoucí ošetřovatelské péče. Celkový počet zaměstnanců je 55. V péči o seniory používají metodu konceptu Bazální stimulace.

Rekonstrukce Domova probíhaly průběžně v letech 2000 – 2005.

Domov pro seniory- rezidenční zařízení poskytuje celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zájemci o službu není zajištěna v místě bydliště terénní služba a péče.

 Domov se zvláštním režimem- rezidenční zařízení poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto nemocí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

DD Jindřichovice pod Smrkem poskytuje tyto služby nejen stávajícím klientům, ale i novým zájemcům – seniorům, pocházející z našeho blízkého okolí, tedy z frýdlantského výběžku. Výjimkou jsou zájemci, jejichž komunikující a spolupracující rodina, přátelé, žijí v tomto regionu a budou podporovat péči a sociální komunikaci s klientem.

Kontakt:

kontaktní osoba: Bc. Alan Maria Uhura (ředitel), 463 66, Jindřichovice pod Smrkem 238, tel.: 482 411 812, e-mail: reditel@ddjindrichovice.cz, http://www.ddjindrichovice.cz/

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588